مامی فورت | Mamifort


کلوکساسیلین سدیم،آمپی سیلین سدیم

مامی فورت | Mamifort
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Syva
  • - بسته بندی :
  • جعبه های 4 سرنگی و سطل های 48 سرنگی‌

مشخصات محصول

ترکیب

مامی فورت | Mamifort

کلوکساسیلین (به صورت کلوکساسیلین سدیم) 200 میلی گرم
آمپی سیلین (به صورت آمپی سیلین سدیم) 75 میلی گرم

مقدار و نحوه مصرف

گاو: یک سرنگ مامی فورت در هر کارتیه هر 12 ساعت یک بار. درمان کامل شامل 3 دوز می باشد.‌

گوسفند و بز: نصف سرنگ مامی فورت در هر کارتیه هر 12 ساعت یک بار. درمان کامل شامل 3 دوز می باشد.

موارد مصرف

ورم پستان های ایجاد شده بوسیله میکرو ارگانیسم های حساس به ترکیب کلوکساسیلین / آمپی سیلین در گاو، گوسفند و بز

موارد منع مصرف

مامی فورت | Mamifort در دام های دارای سابقه حساسیت به پنی- سیلین ها مصرف نشود.‌

مامی فورت | Mamifort در دام های دارای سابقه حساسیت به سفالوسپورین ها با احتیاط مصرف شود.‌

موارد احتیاط

حیوانات باید به محض مشاهده اولین علایم ورم پستان و همیشه در طول دوره شیرواری، مورد درمان قرار گیرند.بعد از آخرین شیردوشی و قبل از تجویز این محصول، کارتیه باید کاملاً تخلیه شده و با محلول ضدعفونی تمیز گردد.

بعد از تجویز مامی فورت | Mamifort سرنگ پستان را بخوبی ماساژ دهید تا پخش سوسپانسیون در کارتیه تسهیل گردد.‌‌

اثرات جانبی

مورد خاصی گزارش نشده است.‌

تداخل دارویی

مامی فورت | Mamifort همراه با آنتی بیوتیک های باکتریوستات تجویز نشود.‌

مصرف بیش از اندازه

بسیار بعید است که مصرف بیش از اندازه باعث مسمومیت گردد.

نهایت دوز قابل تحمل 5 برابر دوز توصیه شده می باشد.‌

دوره منع مصرف

گوشت: 7 روز

شیر: 3 روز‌

شرایط نگهداری:

در جای خنک ( کمتر از 25 درجه سلسیوس ) و دور از نور آفتاب نگهداری شود.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تولید کننده

شرکت سیوا – اسپانیا