مامی فورت سیکادو | Mamifort Secado


کلوکساسیلین بنزاتین،آمپی سیلین تری هیدرات

مامی فورت سیکادو | Mamifort Secado
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Syva
  • - بسته بندی :
  • جعبه های 4 سرنگی و سطل های 48 سرنگی

مشخصات محصول

ترکیب:

مامی فورت سیکادو | Mamifort Secado

کلوکساسیلین (به صورت بنزاتین) 500 میلی گرم
آمپی سیلین (به صورت تری هیدرات ) 250 میلی گرم

مقدار و نحوه مصرف:

گاو: یک سرنگ مامی فورت سیکادو در هر کارتیه فقط  یک بار.

موارد مصرف:

پیشگیـری و درمان ورم پستان های ایجاد شده بوسیله میکروارگانیسم های حساس به ترکیب کلوکساسیلین / آمپی سیلین درگاوهای خشک.‌

موارد منع مصرف

مامی فورت سیکادو | Mamifort Secado در دام های دارای سابقه حساسیت به پنی سیلین ها مصرف نشود.‌

مامی فورت سیکادو | Mamifort Secado در دام های دارای سابقه حساسیت به سفالوسپورین ها با احتیاط مصرف شود.‌

موارد احتیاط:

درمان باید درابتدای دوره خشکی انجام شود.

بعد از آخرین شیردوشی و قبل از تجویز این محصول، کارتیه باید کاملا ًتخلیه شده و با محلول ضد عفونی تمیز گردد.

بعد از تجویز سرنگ پستان را بخوبی ماساژ دهید تا پخش سوسپانسیون در کارتیـه تسهیل گردد.‌

اثرات جانبی

مورد خاصی گزارش نشده است.‌

درمان در دوره شیرواری و آبستنی

در گاوهای شیروار مصرف نشود.‌

تداخل دارویی:

مامی فورت سیکادو | Mamifort Secado همراه با آنتی بیوتیک های باکتریوستات تجویز نشود.‌

مصرف بیش از اندازه

بسیار بعید است که مصرف بیش از اندازه باعث مسمومیت گردد.نهایت دوز قابل تحمل 5 برابر دوز توصیه شده می باشد.‌

دوره منع مصرف

گوشت :28 روز

شیر: 96 ساعت پس از زایمان

شرایط نگهداری:

در جای خنک ( کمتر از 25 درجه سلسیوس ) و دور از نور آفتاب نگهداری شود.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

تولیدکننده

شرکت سیوا – اسپانیا