ماربومکس® | ®Marbomax


ماربوفلوکساسین 16% | Marbofloxacin 16%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی 160 میلی گرم ماربوفلوکساسین می باشد.

مکانیسم اثر:

ماربوفلوکساسین یک آنتی بیوتیک سنتتیک باکتریسیدال از گروه فلوروکینولون ها می باشد که از طریق مهار آنزیم DNA gyrase‌ اثر خود را اعمال می کند. فعالیت ماربوفلوکساسین علیه پاستورلا مولتوسیدا، مانهیمیا همولیتیکا و اشیریشیاکلی در آزمایشگاه ثابت شده است.

موارد مصرف:

درمان عفونت های تنفسی ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهیمیا همولیتیکا

درمان ورم پستان ناشی از اشیریشیاکلی ‌در دوره شیرواری

مقدار و نحوه مصرف:

درمان عفونت های تنفسی:

10 ‌‌میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با 10 میلی لیتر برای هر 160 کیلوگرم وزن بدن برای یک بار تزریق عضلانی‌‌

درمان  ورم پستان حاد ناشی از سویه های حساس اشیریشیاکلی:

10 ‌‌میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با 10 میلی لیتر برای هر 160 کیلوگرم وزن بدن برای یک بار تزریق عضلانی و یا داخل وریدی‌‌

مقادیر بیش از 20 میلی لیتر باید تقسیم شده و در دو یا چند محل مجزا تزریق گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء: 5 روز ‌

شیر: 48 ساعت

موارد منع مصرف:

در حیواناتی که قبلاً به سایر فلوروکینولون ها یا ماربوفلوکساسین حساسیت نشان داده اند، استفاده نشود.

موارد احتیاط:

افراد با سابقه ازدیاد حساسیت به فلوروکینولون ها باید از تماس با این دارو خودداری نمایند.

در صورت تماس اتفاقی با چشم و پوست با مقدار فراوانی آب شسته شود.

تزریق اتفاقی می تواند منجر به سوزش خفیفی گردد.در این صورت فوراً با پزشک تماس گرفته شود.

بعد از استفاده دست ها شسته شود.

عوارض جانبی:

در موارد بسیار نادر تزریق عضلانی ممکن است سبب واکنش های موضعی موقتی نظیر درد و تورم در محل تزریق گردد که می تواند تا 7 روز بعد از تزریق به طول انجامد.

فلوروکینولون ها به عنوان ایجاد کننده اختلالات مفصلی شناخته شده اند. این ضایعات بعد از 3 روز درمان با ماربوفلوکساسین 16% مشاهده شده است.‌ این ضایعات علائم بالینی را ایجاد نمی کنند و قابل برگشت می باشند بخصوص زمانی که بعد از یک تجویز دارو مشاهده شوند.

در موارد خیلی نادر واکنش های آنافیلاکتیک که می توانند کشنده باشند ممکن است رخ دهند.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.