ماربوجکت | Marboject


ماربوفلوکساسین ۱۰% | Marbofloxacin 10%

ماربوجکت | Marboject
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

ماربوجکت | Marboject

هر میلی لیتر از ماربوجکت | Marboject تزریقی حاوی 100 میلی گرم ماربوفلوکساسین می باشد.‌

مکانیسم اثر:

ماربوفلوکساسین یک آنتی بیوتیک سنتتیک باکتریسیدال از گروه فلوروکینولون ها می باشد که از طریق مهار آنزیم ‌DNA gyrase اثر خود را اعمال می کند. ماربوفلوکساسین علیه طیف وسیعی از باکتری های گرم منفی ‌‌ ‌و گرم مثبت و مایکوپلاسما موثر است.‌

موارد مصرف:

ماربوجکت | Marboject درمان عفونت های تنفسی ناشی ازHistophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ,Mycoplasma bovis ‌

ماربوجکت | Marboject درمان ورم پستان ناشی از E.coli ‌‌ ‌در دوره شیرواری، متریت و اسهال عفونی  در گوساله ‌

مقدار و نحوه مصرف:

درمان عفونت تنفسی:

8  میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با 4ml/50kg برای یک بار تزریق عضلانی‌

مقادیر بیش از 20 میلی لیتر باید تقسیم شده و در دو یا چند محل مجزا تزریق گردد. ‌

درمان ورم پستان، متریت و اسهال گوساله:

2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با1ml/50kg روزانه بمدت 5 – 3 روز، بصورت تزریق زیر پوستی، اولین تزریق می تواند بصورت داخل وریدی انجام شود

تزریق عضلانی ممکن است باعث واکنش موقت موضعی نظیر درد در محل تزریق و ضایعات التهابی ماهیچه ای منجر به فیبروز گردد.‌

تزریق زیر پوستی هم ممکن است  به صورت موقت منجر به ادم خفیف و درد در محل تزریق گردد.‌

زمان پرهیز از مصرف:‌

داخل عضله:‌

گوشت و احشاء: 3روز

شیر:72 ساعت

زیر پوست: ‌

گوشت و احشاء: 6 روز

شیر: 36 ساعت

موارد منع مصرف:

در حیواناتی که قبلا به سایر فلوروکینولون ها یا ماربوفلوکساسین حساسیت نشان داده اند استفاده نشود.‌

در حیواناتی که قبلا به سایر فلوروکینولون ها مقاومت نشان داده اند استفاده نشود.‌

شرایط نگهداری:

ماربوجکت | Marboject در دمای اتاق (زیر 30 درجه سلسیوس) و دور از نور نگهداری شود.‌

مواد اولیه:

تهیه شده از مواد اولیه Fabbrica Italiana Sintetici  – ایتالیا