ماربوجکت 2%® | ®Marboject 2%


ماربوفلوکساسین 2% | Marbofloxacin 2%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

ماربوفلوکساسین 20 میلی‌گرم

مکانیسم اثر:

در میکروارگانیسم های حساس، ماربوفلوکساسین عملکرد DNA gyrase‌ را مهار می کند، این آنزیم در تکثیر DNA‌ در داخل هسته باکتری نقش دارد. به همین دلیل در مقادیر بسیار کم هم اثر باکتریوسیدال و مایکوپلاسمیسیدال را اعمال می کند.

توزیع در بافت ها بستگی به میزان باند شدن با پروتئین ها و غلظت آزاد دارو دارد.

دفع عمدتاً کلیوی است. برای کینولون ها عبور مجدد روده ای از طریق دفع صفراوی وجود دارد.

موارد مصرف:

عفونت های مجاری اداری- تناسلی ‌

عفونت های پوستی و زخم ‌ناشی از سویه های حساس به ماربوفلوکساسین ‌

Staphylococcus spp

Escherichia coli

Pasteurella spp

Klebsiella spp

Bordetella spp

Pseudomonas spp

Proteus spp

مقدار و نحوه مصرف:

درمان زخم های عفونی (نظیر آبسه های زیر جلدی تخلیه شده):

سگ: 1 میلی لیتر از محلول به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن (2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) در روز اول درمان و ادامه درمان با تجویز خوراکی قرص های ماربوفلوکساسین، یکبار در روز، به میزان 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به مدت 6 روز

درمان عفونت های مجاری ادراری: 1 میلی لیتر از محلول به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن (2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت به صورت زیرجلدی یا وریدی در روز اول درمان و ادامه درمان با تجویز خوراکی قرص های ماربوفلوکساسین، یکبار در روز، به میزان 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، حداقل به مدت 10 روز تا 28 روز

به عدم آلودگی موضع هنگام تزریق و دقت در اندازه‌گیری دز توجه شود.

موارد منع مصرف:

در مواردی که عامل بیماری زا به سایر فلوروکینولون ها مقاومت دارد، به علت احتمال بروز مقاومت متقاطع نباید استفاده شود.

این محصول در مواردی که حساسیت نسبت به ماربوفلوکساسین و سایر کینولون ها و یا ترکیبات جانبی مشاهده شود، منع مصرف دارد.

ماربوفلوکساسین در سگ هایی با سن کمتر از 12 ماه و در سگ های نژاد بزرگ جثه نظیر ‌Great Danes‌ یا نژادهای ‌Mastiff‌ با سن کمتر از 18 ماه نباید مصرف شود.

تداخلات دارویی:

سایر آنتی‌بیوتیک ها مانند ماکرولیدها، تتراسایکلین یا فنیکل ها

تولفنامیک ‌

سیکلوسپورین ‌

مصرف در آبستنی و شیردهی:

منعی ندارد.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود.

محتویات ویال بعد از شروع اولین استفاده به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.