لیپوجکت® | ®Lipoject


ویتامین آ. د3. ای | Vitamin AD3E

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

‌هر میلی لیتر‌ ‌از محلول حاوی:

ویتامین A 50/000 واحد بین المللی‌
ویتامینD3 10/000 واحد بین المللی‌
ویتامین E 20 میلی گرم‌

مکانیسم اثر:

ویتامین های گروه D3 ‌, A و E‌ ویتامین های محلول در چربی هستند. ویتامین  A‌، نقش موثری در محافظت از بافت های پوششی و مخاطی اندام های بدن دارد و از نفوذ عوامل بیماری زا به این اندام ها جلوگیری می کند.

ویتامین D3 با افزایش جذب کلسیم و فسفر از نرمی استخوان جلوگیری می کند.

ویتامین E‌ با جلوگیری از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع در تنظیم اکسیداسیون سلولی نقش دارد.

موارد مصرف:

محلول تزریقی AD3E‌ برای درمان بیماری های ناشی از کمبود ویتامین های  E, D3 ,A ‌ در سگ و گربه استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

محلول تزریقی AD3E‌‌ را می توان به طریق عضلانی و یا زیرجلدی مصرف کرد.

سگ و گربه: 5-2 میلی لیتر

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود.

محتویات ویال بعد از شروع اولین استفاده به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.