لینکومایسین 8/8 | Lincomycin 8.8


لینکومایسین 0/88% | Lincomycin 0.88%

لینکومیکس 8/8 | Lincomix 8.8
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

لینکومیکس 8/8 | Lincomix 8.8

هر کیلوگرم پریمیکس لینکومایسین محتوی 8/8 گرم لینکومایسین (ملح هیدروکلراید)می باشد.‌

موارد مصرف:

لینکومیکس 8/8 | Lincomix 8.8 جهت کنترل ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس، کمک به رشد و بهبود ضریب تبدیل غذائی در نیمچه های گوشتی و کنترل CRD

مقدار و نحوه مصرف:

لینکومیکس 8/8 | Lincomix 8.8 جهت ورم روده نکروتیک، کنترل CRD و بهبود میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی با دوز 500 گرم در هر تن خوراک از هفته اول پرورش جوجه های گوشتی تا انتهای دوره

شرایط نگهداری:

در جای خشک، دور از نور مستقیم و در دمای کمتر از 25  درجه سلسیوس نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

تداخل دارویی:

مصرف هم زمان با اریترومایسین، تایلوزین و نووبیوسین توصیه نمی شود.

لینکومیکس 8/8 | Lincomix 8.8 با کلیه کوکسیدیواستات ها و محرک های رشد سازگار می باشد.‌

موارد احتیاط:

در هنگام حمل و نقل و کاربرد دارو از ماسک، لباس محافظ و دستکش استفاده نمائید. پس از حمل ونقل و کاربرد پریمیکس لینکومایسین، دست ها و صورت را با آب فراوان بشویید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

مصرف لینکومایسین در اسب، نشخوارکنندگان، خرگوش و خوکچه هندی باعث ایجاد ناراحتی های شدید گوارشی می گردد.

لینکومایسین بر روی فلور روده ای تاثیر منفی ندارد.‌