لینکو بی® | ®LINCO BEE


لینکومایسین 40% - Lincomycin 40%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه‌های 75 و 100 گرمی و ظروف پلی اتیلنی 100‌ و 1000 گرمی‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم حاوی 400 میلی گرم لینکومایسین (هیدروکلراید) می‌باشد.

مکانیسم اثر:

لینکومایسین یک آنتی‌بیوتیک لینکوزامیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به تحت واحدs 50 ریبوزومی از سنتز پروتئین‌های باکتری جلوگیری می‌کند و با مکانیسم‌ فوق بر روی باکتری‌های گرم مثبت مانند استرپتوکوک‌ها، استافیلوکوک‌ها، کلستریدیوم‌ها و همچنین مایکوپلاسماها موثر می‌باشد.

.

موارد مصرف:

از لینکومایسین جهت کنترل بیماری لوک آمریکایی (لارو پانی باسیلوس) در زنبور عسل استفاده می‌شود.

مقدار و نحوه مصرف:

به ازای هر کندو 100 میلی‌‌‌‌گرم از لینکومایسین  را با 20 گرم پودر شکر مخلوط نموده (هر گرم از محصول را با 80 گرم پودر شکر مخلوط نموده و برای 4 کندو استفاده نمایید) و بر روی قاب‌هایی که در آنها تخم‌ریزی شده است بپاشید، این عمل را به صورت یک بار در هفته و به مدت 3 هفته انجام دهید.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

تداخل دارویی:

تجویز همزمان لینکومایسین با ماکرولیدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارویی می‌گردد.

 

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته‌بندی حداکثر ظرف مدت یک ماه مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.