لینکومایسین 10% | Lincomycin 10%


لینکومایسین 10% | Lincomycin 10%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال‌ 20 میلی‌لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر حاوی:

لینکومایسین (هیدروکلراید) 100 میلی‌گرم

خلاصه‌ای از فارماکولوژی بالینی دارو:

تاثیر بر اساس مهار سنتز پروتئین در واحد ‌‌50s‌‌ ریبوزومی اعمال می‌شود.

جذب و توزیع بافتی دارو به سرعت صورت می‌گیرد.

انتقال دارو از طریق لوکوسیت های پلی‌مرف به موضع عفونت صورت می‌گیرد. بنابراین در موضعی که عفونت منجر به تولید چرک شده باشد، اثرگذاری دارو کاهش می‌یابد.

دفع دارو از طریق صفرا، مدفوع و ادرار انجام می شود.

موارد مصرف:

در موارد اثبات شده عفونت های حساس به لینکومایسین مانند streptococci‌ و staphylococci گرم مثبت ‌و گونه های گرم منفی بی‌هوازی مانند Bacteroides‌ و  Fusobacteriumبیماری هایی نظیر:

Tonsillitis

Laryngitis

Respiratory tract infections

Abscesses

Infected wounds

Purulent dermatitis

Septicaemia

مقدار و نحوه مصرف:

گربه و سگ

عضلانی: 11 تا 22 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن روزی یک بار یا 11 میلی‌گرم/کیلوگرم هر 12 ساعت ‌

 

وریدی: 11 تا 22 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن یک یا دوبار در روز به شکل تزریق آهسته ‌(انفوزیون وریدی)

موارد منع مصرف:

– در حساسیت به لینکوزامایدها استفاده نشود.

‌- در آبستنی و شیردهی ‌

موارد احتیاط:

– هرگز بیشتر از مقادیر مندرج روی لیبل استفاده نکنید.

‌- بهتر است استفاده از این دارو بر اساس تست های تکمیلی (آنتی بیوگرام) صورت گیرد. در غیر اینصورت بهتر است با اطلاعات کامل و شواهد بالینی تجویز شود.

‌- بهتر است همزمان با “پنی‌سیلین” و “اریترومایسین” استفاده نشود.

‌- انفوزیون وریدی دارو با سرم نرمال سالین یا گلوکز 5% صورت می‌گیرد.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود.

محتویات ویال بعد از شروع اولین استفاده به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.