لوتئوسیل | Luteosyl


د-کلوپروستنول | D-Cloprostenol

لوتئوسیل | Luteosyl
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Syva
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

لوتئوسیل | Luteosyl

0/075 میلی گرم د – کلوپروستنول در هر میلی لیتر

موارد مصرف:

القاء و همزمانی فحلی، اختلا‌لا‌ت تخمدانی، التهاب و عفونت رحم، القای زایمان، سقط جنین و بیماری های رحم پس از زایمان در گاو

موارد منع مصرف

در حیوانات آبستن مگر زایمان یا سقط جنین مورد نظر باشد.

عوارض جانبی

مشاهده نشده است.

تداخل دارویی:

لوتئوسیل | Luteosyl همراه با داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی تجویز نشود.

تجویز د – کلوپروستنول ممکن است فعالیت سایر عوامل اکسیتوسیک را افزایش دهد.

مقدار و نحوه مصرف:

150 میکروگرم (معادل 2 میلی لیتر) برای هر حیوان، با تزریق داخل عضلا‌نی.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 1 روز

شیر: ندارد.

شرایط نگهداری:

لوتئوسیل | Luteosyl دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

لوتئوسیل | Luteosyl دور از نور نگهداری شود.

ماندگاری پس از اولین باز کردن ویال

28 روز

تولیدکننده

شرکت سیوا – اسپانیا