فیش پروکساید رویان® | ®Fish Peroxide Rooyan


هیدروژن پروکساید 5/49 % | Hydrogen Peroxide 49.5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 5/0، 1، 2، 4، 5، 10 و 20 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر محلول حاوی 100 گرم پویدون آیوداین می باشد.

مشخصات کلی:

این محلول یک ضدعفونی کننده بسیار قوی و وسیع الطیف می باشد که بر روی باکتری های گرم مثبت  و گرم منفی، اسپور قارچ ها، ویروس ها و کپک ها اثر بسیار خوبی از خود نشان می دهد و ضدعفونی زخم، خراش و سائیدگی های پوستی، ضدعفونی سطح خارجی و سطح پوست، به ویژه ضدعفونی تخم ماهیان به کار می رود.

مقدار و نحوه مصرف:

از این محصول به صورت رقیق شده به صورت ذیل می توان استفاده کرد:

– برای ضدعفونی تخم ماهیان، آنها را در ظرف حاوی 5 میلی لیتر از محلول پوویدون در 1 لیتر آب به مدت 30 دقیقه وارد می نماییم.

‌- برای ضدعفونی تخم ماهی آنها را در ظرف حاوی 10 میلی لیتر از محلول پوویدون در 1 لیتر آب به مدت 10 دقیقه وارد می کنیم.

– تخم های ضدعفونی شده را با آب تمیز شستشو می دهیم.

زمان پرهیز از مصرف:

حداقل سه هفته قبل از عرضه به بازار داروها باید قطع گردد.

موارد احتیاط:

پوویدون آیوداین ممکن است محرک باشد؛ لذا از تماس آن با پوست و چشم اجتناب شود.

در صورت تماس با چشم ها، بلافاصله آنها را با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه نمائید.

از استنشاق بخارات احتمالی خودداری کنید.

دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

از تماس محلول با سطوح فلزی به مدت طولانی خودداری شود.

بعد از باز شدن درب ظرف، محصول ظرف مدت 60 روز استفاده گردد.

 

شرایط نگهداری:

در دمای 25-15 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.