فنبریدر 4® | ®Fenbreeder 4


فنبندازول 4% | Fenbendazole 4%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 100، 200، 500 ، 1000، 5000 گرمی، ظروف 200 گرمی و کیسه 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم محصول حاوی 40 میلی گرم فنبندازول می باشد.

مکانیسم اثر:

فنبندازول از گروه ضد انگل های بنزیمیدازول – کاربامات است. مکانیسم عمل آن به واسطه تداخل در متابولیسم انرژی در نماتود ها می باشد.

موارد مصرف:

درمان طیور آلوده با هتراکیس گالیناروم (مراحل ‌‌5L‌  و بالغ) و آسکاریدیا گالی (مراحل بالغ)‌

درمان قرقاول آلوده با هتراکیس گالیناروم (مراحل بالغ)‌

مقدار و نحوه مصرف:

دوز روزانه 1 میلی گرم فنبندازول برای هر کیلو گرم وزن بدن در هر روز است که در دان به مدت 5 روز متوالی باید مصرف شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 8 روز ‌

تخم مرغ: ندارد

تداخل دارویی:

ندارد.

موارد احتیاط:

در هنگام مخلوط کردن دارو از لباس و دستکش های محافظ و ماسک ضد غبار استفاده گردد.

پس از مخلوط کردن، دست ها باید با آب و صابون کاملاً شسته شود.

در صورت تماس تصادفی با چشم باید چشم را با آب فراوان شستشو داد.

از تماس مستقیم دارو با پوست اجتناب شود.

پس از استفاده درب کیسه را محکم ببندید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 30  – 15 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در بسته های دربسته نگهداری شود.