فلورفلوجکت | Florfluject


فلورفنیکل + فلونیکسین مگلوماین

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ويال هاي 50 و 100 ميلي ليتري

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از دارو حاوی 300 میلی گرم فلورفنیکل و 27/4 میلی گرم فلونیکسین مگلوماین (معادل با 16/5 میلی گرم فلونیکسین) می باشد.‌

مکانیسم اثر:

فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک باکتریوستات سنتتیک با طیف اثر گسترده علیه بسیاری از باکتری های گرم منفی و مثبت جدا شده از حیوانات اهلی می باشد. فلورفنیکل با اتصال به تحت واحد 50s ‌ ریبوزوم  و جلوگیری از سنتز پروتئین باکتری اثر خود را اعمال می کند.مطالعات آزمایشگاهی نشان داده که فلورفنیکل علیه پاتوژن های ایجادکننده بیماری تنفسی گاوها (BRD)  نظیر مانهیمیا همولیتیکا و هیستوفیلوس سومنی اثر باکتریوسیدی دارد.

6ساعت پس از تزریق دارو کاهش تب سریعتری نسبت به درمان با فلورفنیکل به تنهایی مشاهده شده است.‌

موارد مصرف:

فلورفنیکل + فلونیکسین برای درمان بیماری تنفسی گاوها (BRD) ناشی از مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا، هیستوفیلوس سومنی، مایکو پلا‌سما بوویس و تب ناشی از ‌BRD‌ استفاده می شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:‌

دارو به صورت تک دوز زیرپوستی با دوز 40 میلی گرم فلورفنیکل و 2/2 میلی گرم فلونیکسین برای هر کیلوگرم وزن بدن که برابراست با 2 میلی لیتر به ازای هر 15 کیلوگرم وزن بدن  توصیه می شود.‌

– تزریق فقط باید در ناحیه گردن انجام گیرد.

– بیشتر از 10 میلی لیتر در یک ناحیه تزریق نشود.

– ممکن است تورم در محل تزریق ایجاد شود که به مرور زمان از بین می رود.‌

توصیه می شود که حیوانات در مراحل اولیه بیماری درمان شوند و پاسخ به درمان 72 ساعت بعد ارزیابی گردد. در صورت عدم کاهش علایم تنفسی و یا تشدید بیماری نسبت به تغییر دارو اقدام گردد.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 38 روز

موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در حیواناتی که قبلاً‌ به فلونیکسین یا فلورفنیکل افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است.

مصرف این دارو در گاوهای ماده بالا‌ی 20 ماهه به دلیل نزدیک بودن به مرحله شیرواری توصیه نمی شود.

در گاوهای شیری  در طول شیرواری و دوره خشکی استفاده نشود. بیشتر از دوز توصیه شده مصرف نشود.

موارد احتیاط:

از تماس مستقیم دارو با پوست، چشم و لباس ها جلوگیری شود.

در صورت تماس اتفاقی با چشم، به مدت 15 دقیقه با آب بشویید.

در صورت تماس با پوست با آب و صابون شسته شود.

در صورت تزریق ناگهانی به انسان، سریعاً به پزشک مراجعه شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

همزمان با سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و کورتیکوستروئیدها استفاده نشود.

در حیوانات مشکوک به زخم های گوارشی یا نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود.‌

اثرات فلورفنیکل روی عملکرد تولیدمثلی، آبستنی و شیرواری بررسی نشده است.

اگر فلونیکسین در فاز آزادسازی پروستاگلندین در سیکل فحلی تزریق شود ممکن است باعث به تعویق افتادن فحلی گردد.‌

آنافیلاکسی، نحوه تزریق نادرست و استفاده از این دارو با سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی یا تجویز بیش از یک بار دارو به عنوان عوامل خطرزای مسبب مرگ در حیواناتی که با این محصول درمان شده اند، شناخته شده است.

تزریق داخل سرخرگ یا کانال نخاعی می تواند منجر به مرگ شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای زیر 30 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

ظرف 28 روز بعد از بازکردن دارو آن را مصرف نمایید.