فلورفلوجکت | Florfluject


فلورفنیکل + فلونیکسین مگلوماین

فلورفلوجکت | Florfluject
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

فلورفلوجکت | Florfluject

هر میلی لیتر از فلورفلوجکت | Florfluject حاوی 300 میلی گرم فلورفنیکل و 27.4 میلی گرم فلونیکسین مگلوماین (معادل با 16.5 میلی گرم فلونیکسین) می باشد.‌

مکانیسم اثر:

فلورفلوجکت | Florfluject یک آنتی بیوتیک باکتریوستات سنتتیک با طیف اثر گسترده علیه بسیاری از باکتری های گرم منفی و مثبت جدا شده از حیوانات اهلی می باشد.

فلورفلوجکت | Florfluject با اتصال به تحت واحد 50s ‌ ریبوزوم  و جلوگیری از سنتز پروتئین باکتری اثر خود را اعمال می کند.

مطالعات آزمایشگاهی نشان داده که فلورفنیکل علیه پاتوژن های ایجادکننده بیماری تنفسی گاوها (BRD)  نظیر مانهیمیا همولیتیکا و هیستوفیلوس سومنی اثر باکتریوسیدی دارد.

6ساعت پس از تزریق دارو کاهش تب سریعتری نسبت به درمان با فلورفنیکل به تنهایی مشاهده شده است.‌

موارد مصرف:

فلورفنیکل + فلونیکسین برای درمان بیماری تنفسی گاوها (BRD) ناشی از مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا، هیستوفیلوس سومنی، مایکو پلا‌سما بوویس و تب ناشی از ‌BRD‌ استفاده می شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:‌

فلورفلوجکت | Florfluject به صورت تک دوز زیرپوستی با دوز 40 میلی گرم فلورفنیکل و 2.2 میلی گرم فلونیکسین برای هر کیلوگرم وزن بدن که برابراست با 2 میلی لیتر به ازای هر 15 کیلوگرم وزن بدن  توصیه می شود.‌

– تزریق فقط باید در ناحیه گردن انجام گیرد.

– بیشتر از 10 میلی لیتر در یک ناحیه تزریق نشود.

– ممکن است تورم در محل تزریق ایجاد شود که به مرور زمان از بین می رود.‌

توصیه می شود که حیوانات در مراحل اولیه بیماری درمان شوند و پاسخ به درمان 72 ساعت بعد ارزیابی گردد.

در صورت عدم کاهش علایم تنفسی و یا تشدید بیماری نسبت به تغییر دارو اقدام گردد.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 38 روز

موارد منع مصرف:

مصرف فلورفلوجکت | Florfluject در حیواناتی که قبلاً‌ به فلونیکسین یا فلورفنیکل افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است.

مصرف فلورفلوجکت | Florfluject در گاوهای ماده بالا‌ی 20 ماهه به دلیل نزدیک بودن به مرحله شیرواری توصیه نمی شود.

در گاوهای شیری  در طول شیرواری و دوره خشکی استفاده نشود. بیشتر از دوز توصیه شده مصرف نشود.

موارد احتیاط:

از تماس مستقیم فلورفلوجکت | Florfluject با پوست، چشم و لباس ها جلوگیری شود.

در صورت تماس اتفاقی با چشم، به مدت 15 دقیقه با آب بشویید.

در صورت تماس با پوست با آب و صابون شسته شود.

در صورت تزریق ناگهانی به انسان، سریعاً به پزشک مراجعه شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

همزمان با سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و کورتیکوستروئیدها استفاده نشود.

در حیوانات مشکوک به زخم های گوارشی یا نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود.‌

اثرات فلورفنیکل روی عملکرد تولیدمثلی، آبستنی و شیرواری بررسی نشده است.

اگر فلونیکسین در فاز آزادسازی پروستاگلندین در سیکل فحلی تزریق شود ممکن است باعث به تعویق افتادن فحلی گردد.‌

آنافیلاکسی، نحوه تزریق نادرست و استفاده از فلورفلوجکت | Florfluject با سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی یا تجویز بیش از یک بار دارو به عنوان عوامل خطرزای مسبب مرگ در حیواناتی که با این محصول درمان شده اند، شناخته شده است.

تزریق داخل سرخرگ یا کانال نخاعی می تواند منجر به مرگ شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای زیر 30 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

ظرف 28 روز بعد از بازکردن دارو آن را مصرف نمایید.