فلوجکت | Floject


فلورفنیکل 30% | Florfenicol 30%

فلوجکت | Floject
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

فلوجکت | Floject

هر میلی لیتر محلول تزریقی فلوجکت | Floject حاوی 300 میلی گرم فلورفنیکل می باشد. ‌

مکانیسم اثر:

فلورفنیکل به واحد 50s ‌‌ ریبوزومی متصل شده و مانع سنتز پروتئین باکتریایی می شود.‌

پس از تزریق داخل عضلانی(IM) حدود 79% دارو جذب بدن می شود. توزیع دارو در بدن به صورت مناسبی انجام می شود و حتی غلظت دارو درCSF به مقادیر درمانی میرسد.‌

نیمه عمر سرمی این دارو حدود 18 ساعت است. جذب فلورفنیکل در سگ ها و گربه ها کمتر و نیمه عمر آن نیز حدود 5 ساعت است.‌

موارد مصرف:

گاو: درمان BRD ایجاد شده توسط پاستورلا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس سومنوس.‌

سگ و گربه: عفونت های سیستمیک حساس به دارو به ویژه هنگامی که استفاده از کلرامفنیکل بدلیل خاصیت میلوتوکسیک آن امکان پذیر نباشد.‌

مقدار نحوه مصرف:

گاو: 20mg/kg بصورت  IM (درون عضلانی) در عضله گردن، تزریق را مجددا 48 ساعت بعد تکرار نمایید.‌

40mg/kg‌ ‌ ‌ بصورت ‌SC‌ (زیر جلدی) یک تزریق در گردن.

– از تزریق بیش از 10 ml  در هر نقطه خودداری نمایید.‌

سگ: ‌mg/kg  20-25 بصورت درون عضلانی (IM) یا زیر جلدی (SC) هر 8 ساعت یک تزریق به مدت 5-3 روز.‌

گربه: mg/kg  20-25 بصورت درون عضلانی (IM) یا زیر جلدی (SC) هر 12 ساعت یک تزریق به مدت 5-3 روز.‌

موارد احتیاط:

مصرف فلوجکت | Floject به صورت IV‌ (درون وریدی) ممنوع است.

مصرف فلوجکت | Floject در گاوهای ماده بالای 20 ماهه به دلیل نزدیک بودن به مرحله شیرآوری توصیه نمی شود.‌

آنورکسی، کاهش مصرف آب، التهاب در ناحیه تزریق که با گذشت زمان بهبود می یابد.

واکنش التهابی در صورتی که محل تزریق در گردن نباشد، شدیدتر است.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت دام های تحت درمان تا 28 روز پس از تزریق IM(درون عضلانی) و تا  38 روز پس از تزریقSC (زیر جلدی) قابل مصرف برای انسان نمی باشد.

فلوجکت | Floject در گاوهای شیرواری که شیر آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای بین 15 تا 30 درجه سلسیوس نگهداری شود. ‌