فلوئورفن رويان (پمپ) | Fluorfen Rooyan


فلورفنیکل 10% | Florfenicol 10%

فلوئورفن رويان (پمپ) | Fluorfen Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری با پمپ

مشخصات محصول

ترکیب:

فلوئورفن رویان(پمپ) | Fluorfen Rooyan

هر‌ ‌میلی لیتر محلول خوراکی فلوئورفن رویان(پمپ) | Fluorfen Rooyan حاوی 100‌‌ میلی گرم فلورفنیکل است. ‌

مکانیسم اثر:

فلوئورفن رویان(پمپ) | Fluorfen Rooyan یک آنتی بیوتیک سنتتیک وسیع الطیف است که با ایجاد وقفه در عمل آنزیم پپتیدیل ‌ترانسفراز در ریبوزوم ها باعث توقف سنتز پروتئین در باکتری و از بین رفتن آن می شود.

موارد مصرف:

فلوئورفن رویان(پمپ) | Fluorfen Rooyan  در درمان انواع  عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت مانند استرپتوکوک ها، ‌استافیلوکوک ها، کلستریدیوم ها، ‌E.Coli، پاستورلا مولتوسیدا و همچنین سالمونلاتیفی موریوم ‌موثر می باشد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

طیور صنعتی: به میزان 20 میلی گرم فلورفنیکل خالص به ازاء هر کیلوگرم وزن زنده پرنده در هر روز به مدت 3 تا 5 روز بنا به نظر دامپزشک توصیه می شود. به صورت عملی هر میلی لیتر فلوئورفن رویان(پمپ) | Fluorfen Rooyan باید به یک لیتر آب آشامیدنی پرندگان اضافه شود. دارو باید هر روز به صورت تازه تهیه و مصرف شود. ‌

طیور زینتی: به میزان 50 تا 75 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 2 تا 4 بار در روز بنا به نظر دامپزشک توصیه می شود.‌

توجه: هر پاف معادل یک میلی لیتر می باشد.

موارد منع مصرف:

در طیور تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف:

در مرغ های گوشتی باید ‌‌5‌‌ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود. ‌

تداخل دارویی:

از مصرف فلوئورفن رویان(پمپ) | Fluorfen Rooyan به همراه سایر ترکیبات دارویی بخصوص ماکرولیدها، لینکومایسین  و‌کلیندامایسین پرهیز شود. ‌

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.  ‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود. پس از مصرف، درب محصول را بخوبی ببندید.