سیواکینول 10% | Syvaquinol 10%


انروفلوکساسین 10% | Enrofloxacin 10%

سیواکینول 10% | Syvaquinol 10%
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Syva
  • - بسته بندی :
  • ویال های 100 و 500 میلی‌لیتری و بطری‌های 1 و 5 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

سیواکینول 10% | Syvaquinol 10%

هر لیتر از محلول سیواکینول 10% | Syvaquinol 10% حاوی 100 گرم انروفلوکساسین می‌باشد.‌

مقدار مصرف:

یک میلی‌لیتر از سیواکینول 10% | Syvaquinol 10% به ازای هر 10 کیلوگرم از وزن زنده بدن طیور تجویز می‌گردد که این میزان را در آب آشامیدنی حل نموده و به مدت 3 تا 5 روز در اختیار پرندگان قرار ‌دهید. میزان توصیه شده با حل کردن 0.5 میلی‌لیتر از محلول سیواکینول 10% | Syvaquinol 10% در 1000 لیتر آب آشامیدنی طیور به دست خواهد آمد. مقادیر دارویی فوق‌الذکر می‌توانند در درمان سالمونلوز و عفونت‌های شدید تا دو برابر دوزهای یاد شده تجویز شوند. بدیهی است در طول درمان محلول رقیق شده باید به صورت روزانه و تازه تهیه شده و در اختیار پرندگان قرار گیرد.‌

روش مصرف:

این محلول باید در آب آشامیدنی طیور حل شده و مورد مصرف قرار گیرد.‌

تداخل دارویی:

از مصرف همزمان سیواکینول 10% | Syvaquinol 10% با ماکرولیدها و تتراسایکلین‌ها پرهیز شود.

همچنین مصرف توام این دارو با ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی ممنوع می‌باشد.‌

دوره پرهیز از مصرف:

گوشت: 4 روز

شرایط نگهداری:

در مکان خنک و دور از نور نگهداری شود.‌