سیواکوئینول 100 | Syvaquinol 100


انروفلوکساسین 10% | %10 Enrofloxacin

سیواکوئینول 100 | Syvaquinol 100
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Syva
  • - بسته بندی :
  • ویال 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

100 میلی گرم انروفلوکساسین در هر میلی لیتر

موارد مصرف:

عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به انروفلوکساسین در گاو

موارد منع مصرف

ندارد.

عوارض جانبی

درمان طولا‌نی مدت با دوز بالا‌ ممکن است سبب اختلا‌لا‌ت گوارشی مانند بی اشتهایی، استفراغ و اسهال شود.

مقدار و نحوه مصرف:

2.5 تا 5 میلی گرم انروفلوکساسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (معادل 0.25 تا 0.5 میلی لیتر به ازای 10 کیلوگرم وزن بدن)، هر 24 ساعت برای 4 یا 5 روز، با تزریق زیر پوستی.

بیش از 5 میلی لیتر در نقطه نزریق نشود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 12 روز

شیر: 4 روز

شرایط نگهداری:

سیواکوئینول 100 | Syvaquinol 100 دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

سیواکوئینول 100 | Syvaquinol 100 در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.

ماندگاری پس از اولین باز کردن ویال

28 روز

تولیدکننده

شرکت سیوا – اسپانیا