سیدر گاو | CIDR


1.38 گرم پروژسترون

سیدر گاو | CIDR
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • ساشه‌های پلی اتیلنی 10واحد قابلیت دوباره مهر و موم شدن

مشخصات محصول

ترکیبات کیفی و کمی:

سیدر گاو | CIDR

سیستم آزادسازی درون واژنی برای گاوها

ماده فعال: هر وسیله شامل 1.38 گرم پروژسترون می باشد.

شکل دارویی:

سیستم آزادسازی داخل واژنی، یک وسیله T شکل که شامل یک پوسته سیلیکونی آغشته به پروژسترون می باشد که در یک قالب خنثی پلاستیکی قرار گرفته است.

موارد مصرف:

برای کنترل سیکل فحلی در گاوهای دارای چرخه فحلی و تلیسه‌ها که شامل:

همزمانی فحلی در گروهی از حیوانات که شامل برنامه‌های تلقیح مصنوعی در زمان ثابت وهمزمانی حیوانات دهنده و گیرنده در انتقال جنین می‌باشد. می تواند همراه با PGF2a و یا آنالوگ‌های آن استفاده شود. اگر طبق توصیه عمل شود، به طور طبیعی 96-48 ساعت پس از بیرون آوردن سیدر فحلی مشاهده می‌شود که این زمان در اکثریت حیوانات معمولا 72-48 ساعت می باشد.

برای القای همزمانی فحلی در پروتکل‌های تلقیح مصنوعی در زمان ثابت:

– در گاوهای دارای چرخه فحلی و تلیسه‌ها: می‌تواند همراه با PGF2a یا مشتقات آن استفاده شود.

– در گاوهای با یا بدون چرخه فحلی: می‌تواند با GnRH یا مشتقات آن و PGF2a یا مشتقات آن استفاده شود.

– در گاوهای بدون چرخه فحلی همراه با PGF2a یا مشتقات آن و eCG استفاده شود.

موارد منع مصرف:

در موارد زیر استفاده نشود: در گاوها یا تلیسه‌ها‌ی با دستگاه تناسلی غیر‌طبیعی  یا رشد نیافته  و یا در عفونت‌های دستگاه تناسلی، در گاوهای آبستن و سی و پنج روز پس از زایمان.

هشدار ویژه در گونه‌های هدف:

درمان پروژسترونی مطابق با دوز مصرفی پیشنهادی برای القا فحلی و تخمک‌گذاری به تنهایی در همه ماده‌های دارای چرخه فحلی کافی نیست.

پروتکل‌های تولید مثلی بر پایه پروژسترون ابزار مدیریت تولید مثلی هستند و نباید جایگزین تغذیه کافی و مدیریت سلامت عمومی گله شوند.

انتخاب هر پروتکل ویژه باید بر مبنای نیازمندی‌های هر گله باشد و توصیه می شود فعالیت تخمدانی قبل از درمان پروژسترونی بررسی شود.

پاسخ گاوها و تلیسه‌ها به پروتکل‌های همزمان‌سازی پروژسترونی تحت‌تاثیر وضعیت فیزیولوژیکی در زمان درمان می‌باشد .

پاسخ به درمان می‌تواند در گله‌های مختلف و در میان گاوهای یک گله متفاوت باشد.

اگرچه معمولا درصد گاوهایی که فحلی را در زمان تعیین شده نشان می‌دهند بیشتر از حیوانات درمان نشده است و طول دوره لوتئال متعاقب آن طبیعی می‌باشد.

احتیاطات ویژه:

حیواناتی با شرایط بدنی ضعیف به علت بیماری یا تغذیه ناکافی و یا سایر عوامل ممکن است پاسخ ضعیفی به درمان دهند. تدابیر ویژه‌ای باید توسط فردی که محصول را به حیوانات تجویز می‌کند رعایت شود. وسایل حفاظتی شخصی شامل دستکش که باید هنگام داخل کردن و درآوردن محصول پوشیده شود و از خوردن و آشامیدن هنگام کار با این محصول خودداری شود.

عوارض جانبی بر حسب تکرار و وخامت:

ترشحات واژنی بعلت تحریک موضعی در هنگام بیرون کشیدن سیدر گاو | CIDR دیده شده است. این ترشحات معمولا در فاصله بین بیرون آوردن و تلقیح پاک می‌شود و مشاهده نشده که اثری روی نرخ باروری پس از درمان داشته باشد.

استفاده در هنگام آبستنی یا شیردهی:

می‌تواند در حین شیرواری استفاده شود.

در گاوهای آبستن و یا 35روز اول پس از زایمان استفاده نشود.

یافته‌های آزمایشگاهی در موش و خرگوش نشان داده دوزهای بالا و مکرر پروژسترون بصورت عضلانی یا زیر پوستی اثرات مسمومیت جنینی را ایجاد کرده است.

تداخل با سایر محصولات و سایر اشکال واکنشی: شناخته شده نیست.

دوز و روش مصرف:

1.38 گرم پروژسترون (یک سیدر گاو | CIDR) بازای هر حیوان بمدت 9-7 روز (بسته به دستور العمل.)

برای همزمانی فحلی و همزمانی گاوهای گیرنده و دهنده در انتقال جنین:

باید یک عدد سیدر در واژن حیوان تحت درمان قرار داد که باید بمدت 7 روز در واژن باقی بماند. با تزریق یک دوز لوتئولیتیک PGF2a یا آنالوگ آن 24 ساعت قبل از بیرون آوردن سیدر گاو | CIDR، معمولا فحلی در حیواناتی که به درمان پاسخ می دهند ظرف یک الی سه روز پس از بیرون آوردن سیدر گاو | CIDR رخ می دهد. گاوها باید در مدت 12 ساعت پس از فحلی مشاهده شده تلقیح شوند. جهت القا و همزمانی فحلی برای تلقیح مصنوعی در زمان ثابت :(FTAI) پروتکل‌های FTAI ذیل به طور معمول در مقالات علمی گزارش شده و باید مورد‌استفاده قرار گیرند. در گاوهای دارای چرخه فحلی و تلیسه‌ها: یک سیدر را بمدت 7 روز در واژن قرار دهید. 24ساعت قبل از بیرون آوردن سیدر یک دوز لوتئولیتیک PGF2a یا آنالوگ آن را تزریق کنید.

56  ساعت بعد از بیرون آوردن سیدر گاو | CIDR تلقیح مصنوعی در زمان ثابت انجام شود.

در گاوهای با یا بدون چرخه فحلی:

سیدر گاو | CIDR را به مدت 7-8 روز داخل واژن قرار دهید و در روز قرار دادن سیدر گاو | CIDR یک دوز GnRH یا آنالوگ آن تزریق شود. 24 ساعت قبل از بیرون آوردن سیدر یک دوز PGF 2a یا آنالوگ آن تزریق شود.

56 ساعت پس از بیرون آوردن سیدر گاو | CIDR تلقیح مصنوعی در زمان ثابت انجام شود یا 36ساعت بعد از درآوردن سیدر یک دوز GnRH یا آنالوگ آن را تزریق کرده و 16-20 ساعت بعد تلقیح کنید.

در گاوهای بدون چرخه فحلی:

پروتکل زیر باید استفاده شود:

یک سیدر گاو | CIDR را بمدت 9 روز در واژن قرار دهید. 24ساعت قبل از بیرون آوردن آن یک دوز لوتئولیتیک PGF2a یا آنالوگ آنرا تزریق کنید.هنگام بیرون آوردن سیدر eCG تزریق کنید. 56 ساعت بعد از بیرون آوردن سیدر تلقیح در زمان ثابت انجام دهید یا 12 ساعت بعد از اولین رفتار فحلی مشاهده شده تلقیح کنید.

 روش مصرف:

یک دستگاه اپلیکاتور به روشی که در زیر توضیح داده شده باید استفاده شود:

1- مطمئن باشید اپلیکاتور تمیز است و قبل از استفاده در محلول ضدعفونی غیر محرک قرار گیرد.

2- دستکش یک بار مصرف استریل پلاستیکی پوشیده شود. بازوهای سیدر را خم کنید و درون اپلیکاتور جا دهید. بازوهای سیدر کمی از انتهای اپلیکاتور بیرون می‌زنند. باید دقت شود که از دستکاری غیر‌ضروری و طولانی محصول خودداری کرد تا از انتقال ماده فعال به دستکش به حداقل برسد.

3- مقدار کمی لوبریکنت مامایی در انتهای اپلیکاتور به کار برید.

4- دم را بالا برده و ناحیه تناسلی و پرینه را تمیز کنید.

5- به آرامی اپلیکاتور را درون واژن قرار داده ابتدا در جهت عمودی و سپس بصورت افقی تا وقتی که به مانع برخورد کنید.

6- مطمئن شوید که بند سیدر آزاد است. دسته اپلیکاتور را فشار دهید و اجازه دهید بدنه به عقب به سمت دسته حرکت کند. این باعث آزادسازی بازوهای سیدر گشته که خود سبب نگهداری سیدر در قسمت جلویی واژن می گردد.

7- وقتی سیدر بشکل درستی کارگذاری شد اپلیکاتور را بیرون کشیده و بند سیدر را که از ناحیه تناسلی آویزان است را باقی گذارید.

8- اپلیکاتور قبل از استفاده برای حیوان بعدی باید تمیز و ضدعفونی شود.

بیرون کشیدن: سیدر می‌تواند به آرامی با کشیدن بند بیرون آورده شود. بعضی مواقع بند از بیرون ناحیه تناسلی قابل مشاهده نیست. در چنین وضعیتی ممکن است با انگشت دستکش پوشیده بند را در قسمت عقبی واژن پیدا نمود. بیرون کشیدن وسیله نیاز به زور ندارد. اگر با مقاومت مواجه شدید یک دست دستکش پوشیده می‌تواند باعث تسهیل در بیرون کشیدن شود. اگر هر گونه مشکلی به غیر از مواردی که جزء به جزء ذکر شد وجود داشت باید توصیه یک دامپزشک را بکار  گرفت.

دوز بیش اندازه (علایم، اقدامات اورژانسی و پادزهر) در صورت نیاز: عملی نیست.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت، شیر و آلایش، ندارد. در طول درمان شیر قابل مصرف برای انسان می‌باشد.

خصوصیات فارماکولوژیکی:

گروه دارودرمانی : هورمون‌های جنسی و سیستم ادراری تناسلی.

خصوصیات فارماکودینامیک:

سیستم آزادسازی در واژن پروژسترون را با یک سرعت کنترل شده از مخاط واژن به گردش خون آزاد می‌کند.این کار مانع آزادسازی GnRH ومتعاقبا هورمون LH از هیپوفیز قدامی شده که باعث مهار بلوغ فولیکولی می‌گردد و بنابراین باعث کنترل فحلی می‌شود. بعد از بیرون آوردن سیدر سطح پروژسترون گردش خون با شیب تندی در عرض 6 ساعت افت کرده و اجازه بلوغ فولیکول، رفتار فحلی و تخمک گذاری را می‌دهد.

پروفایل فارماکوکینتیکی پروژسترون وقتی به صورت سیدر گاو | CIDR استفاده می‌شود دارای حداکثر غلظت پلاسمائی (Cmax) حدودا 4.33 نانوگرم در میلی‌لیتر در عرض 1.19 ساعت بعد از مصرف (Tmax) و ناحیه زیر منحنی 19/47 (∞ AUC) نانوگرم در میلی‌لیتر در ساعت می‌باشد. بعد از خروج سیدر پروژسترون خون در عرض 6 ساعت با شیب تندی افت می‌کند.

ویژگی‌های فارماکوکینیتکی:

لیست مواد تشکیل‌دهنده: سیلیکون الاستومر، تیغه نایلونی و بند پلی استری.

ناسازگاری‌ها: شناخته شده نیست.

عمر مفید: دو سال.

شرایط نگهداری:

در دمای بالای 30 درجه نگهداری نشود.

جنس و ترکیب بسته‌بندی:

سیدرها در ساشه‌های پلی اتیلنی با تراکم پایین و بسته بندی شده (Sealed) با گرما در بسته بندی10 واحد در هر ساشه. ساشه‌ها قابلیت دوباره مهر و موم شدن را دارند.

احتیاط ویژه :

برای محصولات استفاده نشده یا زباله های ایجاد شده بوسیله هر کدام از این محصولات:محصولات دامپزشکی استفاده نشده یا زباله های ناشی از این محصولات باید مطابق با قوانین منطقه ایی دفع شود.

 

تولیدکننده:

شرکت زوئتیس