سولفادیمیدین 33.3% | Sulfadimidine 33.3%


سولفادیمیدین 33.3% | Sulfadimidine 33.3%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از‌ ‌محلول حاوی 333 میلی گرم سولفادیمیدین (سدیم) می باشد.

مکانیسم اثر:

سولفادیمیدین سدیم یک سولفونامید با طیف اثر گسترده می باشد که در رقابت با پاراآمینوبنزوئیک اسید، سبب مهار اسیدفولیک و در نتیجه وقفه در سنتز پروتئین باکتری ها می گردد.

به طور معمول سولفادیمیدین اثر باکتریوسیدال بر روی بسیاری از میکروارگانیسم های گرم مثبت و گرم منفی مانند کورینه باکتریوم، ایکلای، آیمریا، فوزوباکتریوم نکروفروم، پاستورلا، سالمونلا و استرپتوکوکوس دارد. سولفادیمیدین بر سنتز پورین باکتریایی تاثیر گذاشته و مانع تولید آن می شود.

موارد مصرف:

جهت درمان عفونت های گوارشی، تنفسی، ادراری-تناسلی، اندام حرکتی و ورم پستان ناشی از آلودگی به میکروارگانیسم های حساس به سولفادیمیدین نظیر کورینه باکتریوم، فوزوباکتریوم نکروفروم، پاستورلا، سالمونلا و استرپتوکوکوس در گوساله، گاو، بز و گوسفند مصرف می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

3 تا 6 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن در روز اول درمان و در ادامه 3 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن به مدت 2 تا 5 روز بصورت زیرجلدی و عضلانی

عوارض جانبی:

از عوارض جانبی دارو واکنش های ازدیاد حساسیت، کریستالوری، کم خونی، لکوپنی و ترومبوسیتوپنی می باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ‌‌10 ‌روز ‌‌‌‌

شیر: 4 روز

موارد منع مصرف‌:

این محصول در حیواناتی که ازدیاد حساسیت نسبت به سولفونامید ها داشته اند، مصرف نشود.

این محصول در حیواناتی که از نارسایی شدید کلیوی و یا کبدی همراه با اختلالات خونی رنج می برند، مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای بین 30-15 درجه سلسیوس و دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود.