سولفادیمیدین سدیم 99.01% | Sulfadimidine sodium 99.01%


سولفادیمیدین سدیم 99.01%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه آلومینیومی 100، 150، 500، 1000، 5000 گرمی، ظروف پلی اتیلنی 100، 200، 1000 گرمی و کیسه 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم از محصول حاوی 99.01  میلی گرم سولفادیمیدین سدیم می‌باشد.

مکانیسم اثر:

سولفادیمیدین یک سولفونامید با طیف اثر گسترده می باشد که در رقابت با پاراآمینوبنزوئیک اسید، سبب مهار اسیدفولیک و در نتیجه وقفه در سنتز پروتئین باکتری ها می گردد و باکتریواستاتیک می باشد.

متعاقب مصرف خوراکی، دارو بسرعت از دستگاه گوارش جذب گردیده و بخوبی در بافت های بدن انتشار می یابد. جذب سریع سولفادیمیدین از دستگاه گوارش و ثبات نسبتاً طولانی دارو در خون موجب تاثیر مطلوب درمانی دارو می شود.

موارد مصرف:

برای درمان بیماری های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به ترکیب سولفادیمیدین در گوساله ها‌

مقدار و نحوه مصرف:

فقط به صورت خوراکی و مخلوط با شیر یا محلول در آب مصرف شود.

برای تجویر دوز صحیح بهتر است وزن دام تا جای ممکن دقیق محاسبه گردد.

مقدار مصرف برای شروع درمان، 200 میلی گرم سولفادیمیدین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، معادل 2 گرم پودر از محصول به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن و برای ادامه درمان 200 میلی گرم سولفادیمیدین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه به مدت 5 تا 7 روز می باشد.

موارد منع مصرف:

در حیواناتی که از اختلالات شدید کبدی یا کلیوی رنج می برند، استفاده نشود.

در حیواناتی که حساسیت شناخته شده نسبت به سولفونامیدها دارند، استفاده نشود.

طول مدت درمان بیش از 7 روز نباشد.

عوارض جانبی:

ندارد

زمان پرهیز از مصرف‌:

گوشت و احشاء: ‌‌28 ‌روز‌‌

توصیه‌های دارویی‌:

جهت جلوگیری از بروز کریستالوری دسترسی به آب کافی برای مصرف در حیوانات تحت درمان ضروری است.

استفاده از این محصول باید بر اساس آزمایش حساسیت باکتری های جدا شده از دام باشد.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از رطوبت و نور نگهداری شود.

پس از استفاده درب محصول محکم بسته شود.