سولفاجکت® | ®Sulfaject


سولفادیازین 20% + تری متوپریم 4% | Sulfadiazine 20%+Trimethoprim 4% سولفاجکت®

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

سولفادیازین (سدیم) 200 میلی گرم
تری متوپریم 40 میلی گرم

مکانیسم اثر:

این دارو ترکیبی از یک نوع سولفونامید (سولفادیازین) و دی آمینوپیریمیدین‌ ‌‌(تری متوپریم) است که از طریق مهار آنزیم PABA در روند ساخت اسیدفولیک در مراحل مختلف آنزیمی ممانعت ایجاد کرده و در نتیجه فعالیت حیاتی باکتری متوقف می شود. این دو ماده با اثر سینرژیسم بر یکدیگر از تشکیل اسید دی هیدروفولیک که برای ساخت اسیدنوکلئیک لازم بوده ممانعت به عمل می آورند.

موارد مصرف:

این دارو جهت درمان شرایط حاد، تحت حاد و مزمن در درمان عفونت های ناشی از ارگانیسم های حساس به تری متوپریم و سولفادیازین در سگ و گربه توصیه می شود. طیف درمانی دارو شامل بعضی از گونه های استافیلوکوک، استرپتوکوک، اشرشیاکلی، اکتینوباسیلوس، اکتینومایسس، کلبسیلا، لیستریا منوسیتوژنز، سالمونلا، پروتئوس میرابیلیس، پاستورلا، آنتروباکتر آئروژنز، هموفیلوس آنفلوانزا، ویبریو، بروسلا و کورینه باکتریوم ها می شود.

این دارو می تواند در درمان عفونت های ادراری – تناسلی، گوارشی، تنفسی و عفونت های دیگر از جمله عفونت سم، تورم مفصل، ورم

پستان، ‌عفونت های چشم، گوش و دهان موثر واقع شود.

مقدار و نحوه مصرف:

سگ و گربه: 1 میلی لیتر از محلول به ازای هر 8 کیلوگرم وزن بدن فقط از طریق تزریق زیرجلدی‌‌

جایگاه توصیه شده برای تزریق در سگ، پوست شل بالای گردن است.

موارد منع مصرف:

این دارو در حیوانات با نارسایی های کبدی یا کلیوی و همچنین در موارد حساسیت به سولفونامیدها ممنوعیت مصرف دارد

‌موارد احتیاط:

مصرف طولانی دارو ممکن است منجربه کاهش اسیدفولیک، دیسکرازی خونی و کریستالوری شود و همچنین سبب آماس موضعی موقت در محل تزریق دارو شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود.

محتویات ویال بعد از شروع اولین استفاده به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.