سولتریمیکس 15® | ®Sultrimix 15


سولفادیازین 12.5% + تری متوپریم 2.5% | Sulfadiazine 12.5% + Trimethoprim 2.5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 100، 500 گرمی، 1، 5 و 10 کیلوگرمی، ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلوگرمی و کیسه 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم محصول حاوی 125 میلی گرم سولفادیازین (سدیم) و 25 میلی گرم تری متوپریم است.

موارد مصرف:

برای کنترل و درمان عفونت های اولیه و ثانویه در طیور ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی (به عنوان مثال، کلی‌ ‌باسیلوز،

سالمونلوز، پاستورلوز و کوریزای عفونی) استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

2 کیلوگرم پودر سولتریمیکس 15® در یک تن خوراک به مدت 10- 5 روز توصیه می شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 1 روز ‌

تخم مرغ: مصرف این پیش مخلوط در طیور تخم گذاری که تولید آنها به مصرف انسان می رسد، منع شده است.

تداخل دارویی:

شناخته نشده است.

موارد احتیاط:

هنگام مخلوط کردن دارو از لباس و دستکش های محافظ و ماسک ضد غبار استفاده شود.

پس از مخلوط کردن، دست ها باید با آب و صابون کاملاً شسته شود.

در صورت تماس تصادفی با چشم باید چشم را با آب فراوان شستشو داد.

از تماس مستقیم دارو با پوست اجتناب شود.

پس از استفاده درب کیسه را محکم ببندید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در بسته های دربسته نگهداری کنید.

پس از اولین استفاده به مدت 1 ماه قابل استفاده است.

خوراک حاوی  این دارو به مدت 1 ماه قابل استفاده است.

 

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.