سمای | Cemay


سفتیوفور هیدروکلراید

سمای | Cemay
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Maymo
  • - بسته بندی :
  • ویال 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

سمای | Cemay

هر میلی لیتر حاوی:

سفتیوفور هیدروکلراید50 میلی‌گرم، مواد نگهدارنده تا یک میلی‌لیتر

خصوصیات فارماکولوژیکی: سفتیوفور یک سفالوسپورین وسیع الطیف (نسل سوم) است که علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی که شامل سویه های تولید کننده بتا لا کتاماز نیز هستند، عمل می کند.

موارد مصرف و گونه های هدف:

گاو: برای درمان بیماری های تنفسی باکتریایی(BRD ، تب حمل و نقل و ذات‌الریه) مربوط به مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس سومنوس. برای درمان نکروباسیلوز بین انگشتی حاد (گندیدگی سم) مربوط به فوزوباکتریوم نکروفوروم و باکتروئیدس ملانینو جنیکوس(پور فیروموناس آساکارولیتیکا) برای درمان عفونت حاد باکتری های رحم تا 10 روز پس از زایش که عامل آن ای کولای، آرکانو باکتریوم پایوژنز و فوزو باکتریوم نکروفروم می‌باشد.

موارد مصرف به شرایطی که سایر درمان ها شکست خورده اند، محدود می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

تزریق زیر پوستی

گاو:

بیماری های تنفسی: یک میلی‌لیتر برای هر 50 کیلوگرم وزن بدن (یک میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) یک بار در روز به مدت 3 تا 5 روز به صورت زیر پوستی.

نکروباسیلوز بین انگشتی حاد: یک میلی‌لیتر برای هر 50 کیلوگرم وزن بدن (یک میلی‌گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن) یک بار در روز به مدت 3 روز به صورت زیر پوستی.

عفونت رحم حاد پس از زایمان: یک میلی‌لیتر برای هر 50 کیلو گرم وزن بدن یک بار در روز به مدت 5 روز به صورت زیر پوستی.

موارد منع مصرف:

در حیوانات دارای حساسیت به سفتیوفور یا سایر آنتی بیوتیک های بتالاکتام استفاده نشود.

به صورت داخل رگی نباید ترزیق گردد.

دارو نباید در موارد شناخته شده مقاومت به سفتیوفور یا سایر آنتی بیوتیک های بتالاکتام استفاده گردد.

در مرغ های تخم گذار بعلت خطر انتشار مقاومت به انسان استفاده نشود.

برای موارد انسانی استفاده نشود.

افراد دارای حساسیت به پنی سیلین یا سفالوسپورین باید از قرار گرفتن در معرض این دارو خودداری کنند.

در صورت تماس اتفاقی با چشم به مدت 15 دقیقه با آب تمیز شسته شود.

در صورت تماس اتفاقی پوستی با آب و صابون شسته شود.

لباس های آلوده شده را قبل از بروز علایم ازدیاد حساسیت (نظیر راش، کهیر، اشکال در تنفس) بیرون آورده و توصیه پزشکی را بکار برید.

موارد احتیاط:

قبل از استفاده سمای | Cemay بطری دارو را به مدت 30 ثانیه بخوبی تکان دهید.

در صورت بروز واکنش آلرژیک  از ادامه درمان باید صرف نظر شود. به منظور جلوگیری از مقاومت سفالوسپورینی در انسان ها، سمای | Cemay تنها باید بر پایه آزمایش های حساسیت باکتریایی استفاده گردد.

درمان گروهی حیوانات اکیداً باید به بیماری‌های پیش رونده ای که مطابق با موارد تایید شده است، محدود گردد.

دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

اقدامات احتیاطی ویژه برای افرادی که این دارو را به حیوانات تزریق می کنند: پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها ممکن است پس از تزریق، تنفس، بلع و یا تماس با پوست  باعث واکنش ازدیاد حساسیت (آلرژی) شوند. حساسیت به پنی سیلین ممکن است منجر به واکنش های متقابل به سفالوسپورین ها و بالعکس گردد.

واکنش ها ی آلرژیک نسبت به این مواد گاهی اوقات ممکن است جدی باشد. کسی که به پنی سیلین ها و یا سفالوسپورین ها حساس است باید از دست زدن به این مواد خودداری کند. اگر واکنش های ازدیاد حساسیت پس از در معرض قرار گرفتن با علائمی مانند لکه پوستی، تورم صورت، لب و چشم و یا نشانه های جدی تر مانند مشکل تنفسی مشاهده شد، سریعاً باید به دنبال توصیه های پزشکی بوده و این هشدار را به دکتر نشان داد. برای جلوگیری از در معرض قرار گرفتن، با دقت زیاد حمل شود. پس از استفاده دست ها را بشویید.

عوارض جانبی(برحسب تکرار و وخامت):

واکنش های افزایش حساسیت غیر وابسته به دوز می تواند رخ دهد. واکنش‌های آلرژیک (به عنوان مثال واکنش پوستی و آنا فیلاکتیک) ممکن است گاهی اتفاق افتد. در صورت وقوع آلرژی ازدرمان باید صرف نظر شود. در گاو، واکنش‌های التهابی خفیف درمحل تزریق، مانند ادم بافت و تغییر رنگ بافت زیر جلدی و یا سطح غشاء عضله ممکن است مشاهده شود.

استفاده در دوران بارداری، شیردهی و جفت‌گیری:

مطالعات انجام شده در گونه های آزمایشگاهی هیچ اثرتراتوژن‌ وسمیت به روی جنین یا مادر(foetotoxic  یا maternotoxic) ایجاد نکرده است. ایمنی در گونه های هدف در دوران بارداری یا شیرواری مشخص نشده است. تنها با ارزیابی نسبت  سود به خطر توسط دامپزشک مسئول استفاده شود.

تداخل دارویی:

خصوصیات باکتریسیدال سفالوسپورین‌ها با مصرف همزمان آنتی بیوتیک‌های باکتریوستاتیک (ماکرولیدها، سولفونامیدها و تتراسایکلین) اثر آنتا گونیستی دارد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء : 8 روز

شیر : ندارد

شرایط نگهداری:

زیر 25 درجه سلسیوس  و دور از نور مستقیم خورشید نگه داشته شود.

تولیدکننده:

شرکت مایمو – اسپانیا