سلاسید | SELACID


اسیدیفایر | Acidifier

سلاسید | SELACID
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Nutreco
  • - بسته بندی :
  • کیسه های 25 کیلویی

مشخصات محصول

مشخصات محصول:

سلاسید | SELACID جهت تامین اسیدیته و هضم بهتر غذا در نیمچه گوشتی، مرغ تخمگذار،‌مرغ مادر و بوقلمون

ترکیب:

اسید فورمیک، اسید استیک،‌اسید پروپیونیک، اسید سوربیک، اسیدهای چرب با زنجیره متوسط و آمونیوم فورمات

مقدار مصرف:

مرغ‌ گوشتی: 3-1 کیلو در تن غذا

مرغ‌ تخمگذار: 3-1 کیلو در تن غذا

بوقلمون: 2-1 کیلو در تن غذا

اختلاط یکنواخت این محصول در دان طیور برای داشتن تاثیر مطلوب حائز کمال اهمیت است.

موارد مصرف:

اسیدی کردن غذا در قسمت ابتدایی دستگاه گوارش جهت هضم بهتر غذا، تنظیم فلور میکربی روده، کنترل عفونت های روده و کنترل عوارض استرس

روش مصرف:

سلاسید | SELACID بطور یکنواخت در داخل دان طیور مخلوط شود.

روش اثر:

اسیدهای چرب با زنجیره متوسط به دیواره سلولی میکرب های گرم مثبت داخل شده و با تخریب ساختار آن به پاره شدن دیواره و مرگ باکتری منجر می شوند.

مزایا:

این محصول دارای خاصیت ضدمیکروبی است. با توجه به محدودیت مصرف آنتی بیوتیک های افزاینده رشد سلاسید | SELACID جانشین طبیعی و بی خطری برای اینگونه آنتی بیوتیک ها است.

سلاسید | SELACID دارای اثر کشنده روی میکروب های گرم مثبت (مانند کلستریدیوم و استرپتوکوک ها) و میکروب های گرم منفی (مانند سالمونلا‌ و کلی باسیل ها) است.

با توجه به تاثیر روی کلستریدیوم ها، در کنترل تورم روده عفونی ( آنتریت نکروتیک) قابل استفاده است.

به علت وجود آمونیوم فورمات، این محصول دارای خاصیت بافری BUFFER  بوده و علا‌وه بر ابتدای روده باریک، در قسمت های بعدی روده هم اثرگذار است.

مصرف سلا‌سید باعث بهبود شرایط و هضم و جذب مواد غذایی شده، ضریب تبدیل غذایی بهبود می یابد.

لا‌کتوباسیل ها که جزو میکروب های مفید روده هستند در اثر مصرف سلا‌سید و افزایش اسدیته روده تکثیر بیشتری یافته و بهتر در بافت مخاطی روده مستقر می شوند که این کار باعث تنظیم فلور میکروبی شده که به نفع طیور است.

اسیدهای چرب با زنجیره متوسط نهایتاً در روده جذب شده و در این مرحله منبع مفید تولید انرژی برای طیور خواهند بود.

مواد اولیه بکار رفته در سلاسید | SELACID دارای خاصیت “هم افزایی” (سینرژیسم) بوده، تاثیر یکدیگر را تشدید می کنند.

مشخصات تمام مواد بکار رفته در سلاسید | SELACID با استاندارهای شورای اقتصادی اروپا (EEC)  مطابقت دارند.

تمام اسیدهای آلی و اسدهای چرب بکار رفته در سلا‌سید در طبیعت قابل تجزیه هستند.

موارد احتیاط:

به علت احتمال ایجاد سوزش پوستی در موقع اختلا‌ط با غذا از لباس، دستکش و ماسک مناسب استفاده شود و درصورت تماس با چشم فوراً با آب فراوان چشم را شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

عوارض جانبی و تداخلا‌ت دارویی:

ندارد.

شرایط نگهداری:

دور از دسترس کودکان، در بسته بندی اصلی و حرارت عادی نگهداری شود.

تولید کننده:

شرکت Nutreco – هلند