سایکوستات | CYCOSTAT


روبینیدین

سایکوستات | CYCOSTAT
 • - گونه هدف :
 • - تولید کننده :
 • Zoetis
 • - بسته بندی :
 • ساشه 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

قدرت:

 • سایکوستات | CYCOSTAT، روبنیدین هیدروکلراید، یک کوکسیدیواستات شیمیایی قوی در نیمچه‌های گوشتی است.
 • کوکسیدیواستات‌های شیمیایی در دو مرحله بر روی چرخه زندگی ایمریاها موثر می‌باشند، در حالی که کوکسیدیواستات‌های یونوفره تنها بر روی یک مرحله از چرخه زندگی ایمریاها اثر می‌نمایند.
 • استفاده از کوکسیدیواستات‌های شیمیایی روند مقاومت نسبت به یونوفره‌ها را کند می‌نمایند.

مقایسه مکانیسم اثر کوکسیدیواستات های شیمیایی و یونوفره

 

اثرگذاری:

تست‌های حساسیت نشان می‌دهند که سایکوستات علیه تمامی گونه‌های مهم بیماریزای کوکسیدیوز در نیمچه‌های گوشتی بسیار موثر می‌باشد. در مقایسه با ناراسین نتایج بدست آمده از مصرف سایکواستات بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه هستند.

کاهش درصد جراحات بعد از استفاده از سایکوستات در مقایسه با ناراسین:

با استفاده از سایکوستات جراحات ناشی از کوکسیدیوز در مقایسه با ناراسین به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش نشان می‌دهد.
با استفاده از سایکوستات جراحات ناشی از کوکسیدیوز در مقایسه با ناراسین به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش نشان می‌دهد.

درصد بهبود عملکرد گله با استفاده از کوکسیدیواستات:

مقایسه میزان بهبود عملکرد گروه‌هایی که کوکسیدیواستات دریافت نموده‌اند در مقایسه با گروهی که آلوده شده و هیچگونه داروی ضدکوکسیدیوزی مصرف نکرده‌اند (میانگین نتایج به دست آمده از 18 آزمایش تعیین حساسیت کوکسیدیواستات یا AST)

وزن‌گیری بهتر در مقایسه با دیکلازوریل:

با استفاده از روبنیدین نسبت به گروه کنترل حدول 42.8% وزن‌گیری بهتر را شاهد بودیم و این در حالی است که بهبود افزایش وزن با مصرف دیکلازوریل حدود 15.6% بود.

میانگین بهبود وزن گیری

 

محصولی قابل اعتماد و بدون خطر:

 • فرآیند گرانولاسیون منحصربفرد
  • بدون ایجاد گردوغبار
  • قابلیت اختلاط با دان و روانی حرکت داخل میکسر و لوله‌ها در حد عالی
  • پایداری بسیار بالا در حین فرآیند تولید دان و ذخیره‌سازی بلندمدت
  • حضور مقادیر ناچیز سایکوستات در تجهیزات کارخانه دان پس از تولید دان کامل
 • حداقل کاهش میزان ماده موثره براثر فرآیند گرانولاسیون
 • دریافت مقادیر کافی دارو توسط پرندگان بدلیل پخش و پراکندگی یکنواخت در دان پلت
 • حداقل نیاز به فلاش کردن بدلیل حضور باقیمانده ناچیز دارو در تجهیزات کارخانه دان

برنامه پاکسازی کامل (تک دارو):

در سطح فارم:

استفاده از سایکوستات در پیش دان و میان دان یک دوره پرورشی جهت اجرای برنامه پاکسازی

در سطح کارخانجات دان :

نیاز است که سایکوستات به مدت 3 ماه تمام در دان‌های تولید کارخانجات مصرف شود تا تمامی فارما‌ها برنامه پاکسازی را حداقل در یک دوره پرورشی کامل خود اعمال نموده باشند.

استفاده 3 ماهه از سایکوستات جهت تکمیل برنامه پاکسازی کامل در تمام فارم‌ها

برنامه پاکسازی شاتل (تناوبی):

در سطح فارم:

سایکوستات در پیش دان تا سن 14 الی 21 روزگی مصرف شود.

در سطح کارخانجات دان:

سایکوستات باید حداقل در دو دوره پرورشی پیاپی در پیش دان هر فارم مورد مصرف واقع شده باشد تا برنامه پاکسازی مطلوب در آن فارم‌ها پیاده گردد.

برنامه پاکسازی کامل در مقایسه با برنامه پاکسازی شاتل فشار عفونت را بیشتر و سریعتر کاهش می‌دهد.

استفاده 18 هفته از سایکوستات جهت تکمیل 2 دوره پرورشی پیایی(در پیش دان)

پاکسازی با کوکسیدیواستات‌های شیمیایی، برنامه استراتژیک مبارزه با کوکسیدیوز در گله‌های گوشتی:

ایمریاها قابلیت تکثیر بالایی دارند بطوری که در مدت زمان کوتاهی شدت عفونت را شدیداً افزایش می‌دهند.

جهت پیشگیری در شرایطی که شدت عفونت شدید بوده یا آلودگی منطقه بالاست، اجرای یک برنامه کنترل اساسی برای کاهش خطر بروز کوکسیدیوز بالینی موردنیاز می‌باشد.

برنامه پاکسازی چیست؟

با استفاده از یک کوکسیدیواستات شیمیایی، شدت عفونت کوکسیدیوز در مقایسه با استفاده از یک کوکسیدیواستات یونوفره قطعا به مقادیر بسیار بیشتری کاهش خواهد یافت.

مزایا:

روشی سریع برای کاهش میزان عفونت با ایمریاها جهت بهبود عملکرد گله و جلوگیری از بروز کوکسیدیوز بالینی.

کوکسیدیواستات‌های یونوفره دوره استراحتی را پشت سر گذاشته و بدین ترتیب حساسیت ایمریاها مجدداً به این دسته ضدکوکسیدیوزها بیشتر شده و مجدداً قابلیت استفاده در برنامه‌های کنترلی کوکسیدیوز در ماکیات و بوقلمون را بدست خواهند آورد.

ضمناً روند ایجاد سویه‌های مقاوم (و مقاومت متقاطع) را بسیار کند می‌نماید.

کوکسیدیواستات‌های شیمیایی در مقایسه با کوکسیدیواستات‌های یونوفره در برنامه پاکسازی بسیار موثرتر عمل می‌نمایند.

سایکوستات یک کوکسیدیواستات ایده‌آل در برنامه پاکسازی است که قابلیت استفاده در برنامه‌های پیشگیری از کوکسیدیوز تحت بالینی را نیز دارد. دلایل آن عبارتند از:

 • فعالیت موثر و طیف اثر وسیع ضدکوکسیدیوز آن
 • ساختار شیمیایی خاص روبنیدین و عدم بروز مقاومت متقاطع با سایر کوکسیدیواستات‌ها
 • قابلیت استفاده در برنامه پاکسازی از اول تا آخر دوره
 • قابلیت استفاده در برنامه پاکسازی به صورت شاتل (تناوبی)

مقایسه کوکسیدیواستات های شیمیایی و یونوفره در کاهش دفع اوسیست جدایه های فیلدی از بدن(نتایج حاصله از 18 آزمایش
AST)

میزان مصرف :

0.5 کیلوگرم در تن دان طیور

تولید کننده:

شرکت زوئتیس – ایتالیا