سایرواکِس | CyroEx


حشره کش موثر علیه لارو مگس در کود و بستر

سایرواکِس | CyroEx
  • - طریقه مصرف :
  • - بسته بندی :
  • قوطی‌های یک، پنج و دوازده کیلوگرمی‌

مشخصات محصول

ترکیب:

سایرومازین 2%‌

خصوصیات

سایرواکِس | CyroEx یک مهارکننده رشد با اثر انتخابی روی لارو مگس، بدون اثر سمی روی حشرات مفید می‌باشد.‌

هیچ مقاومت یا مقاومت شناخته شده‌ای علیه آن تا امروز دیده نشده است. ‌

از آنجایی که فاقد اثر منفی بر پستانداران می‌باشد، می‌تواند در حضور دام نیز استفاده شود.‌

سایرواکِس به عنوان یک شبه تنظیم‌کننده رشد عمل می‌کند و مرحله پوست‌اندازی در لارو مگس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

از بین رفتن جمعیت مگس بالغ بتدریج رخ می‌دهد و یک تا دو هفته بعد از سمپاشی مشاهده می‌گردد زیرا روی مگس بالغ موثر نمی‌باشد. تنها روی کود یا سایر مکان‌های تخم‌ریزی مگس استفاده شود.‌

کاربرد

سایرواکِس | CyroEx گرانول قابل حل در آب مناسب برای پاشیدن به صورت خشک یا اسپری کردن روی کود می‌باشد.‌

در صورت عمیق بودن بستر، لبه‌ها و مناطق نشتی کنار آخورها و آبخوری‌ها و جایی که کود تجمع پیدا می‌کند سمپاشی شود.‌

در کف‌های مشبک و ناهموار، همه سطح را سمپاشی کنید.‌

روش استفاده

گاوداری‌ها:‌

بستر عمیق: لبه‌ها و مناطق نشتی کنار آخورها و آبشخورها و جایی که کود تجمع پیدا می‌کند سمپاشی شود. در گوساله دانی‌هایی که خارج از محوطه قرار گرفته‌اند همه سطح را سمپاشی کنید.‌

سایرواکِس را تقریباً 3 روز بعد از کودکشی از طریق خیساندن یا اسپری کردن به کار برید و بعد از هر بار کودکشی یا هر زمان که لارو مگس پیدا شد، سمپاشی را تکرار کنید.‌

کف مشبک و نا هموار: همه محوطه کف را بعد از پاکسازی کود سمپاشی کنید، بعد از هر بار پاکسازی یا مشاهده لارو سمپاشی را تکرار کنید.‌

مرغداری‌ها:‌

سایرواکِس | CyroEx را تقریباً یک هفته پس از تخلیه کود از طریق خیساندن یا اسپری کردن روی تمام محوطه حاوی کود به کار برید. بعد از هر بار تخلیه کود یا مشاهده لارومگس سمپاشی را تکرار کنید.‌

سایر واحدها:‌

سایرواکِس | CyroEx را در محل‌های تخم‌ریزی مگس به کار برید. سمپاشی دوم دو هفته بعد تکرار شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

پاشیدن خشک: 250‌ گرم سایرو اکِس روی 10 متر مربع کود پاشیده شود.‌

آبپاشی کردن: 250‌ گرم سایرو اکِس روی در 10 لیتر آب ولرم حل شود و روی 10 متر مربع کود آب پاشی شود.‌

اسپری کردن: 250‌ گرم سایرو اکِس در 1 تا 4 لیتر آب ولرم حل شده و روی 10 متر مربع کود اسپری شود.‌

سمپاشی روی کود را 15 روز بعد تکرار کنید. در نهایت 15 روز بعد برای بار سوم سمپاشی کنید.‌

موارد احتیاط:

– دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

– قبل از استفاده برچسب خوانده شود.

– هنگام استفاده از این محصول از خوردن آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری شود و از ماسک، عینک محافظ و دستکش استفاده شود.‌

– از آزادسازی آن در محیط جلوگیری شود.‌

– به صورت در بسته نگهداری شود.

– از آلودگی آبخوری‌‌ها، دانخوری‌ها و آخورهای خوراک با این محصول جلوگیری شود.‌

– در بسته‌‌بندی اصلی خود به صورت دربسته در جایی که بخوبی تهویه می‌شود‌، دور از دسترس کودکان و حیوانات نگهداری شود.‌

– بعد از استفاده، قسمت‌هایی از بدن که در معرض سم قرار گرفته شسته شده و لباس‌ها تعویض گردد.‌

– ظرف خالی: بسته‌‌بندی خالی را مطابق مقررات محلی از بین ببرید .بسته محصول نباید در هیچ شرایطی برای سایر منظورها مجدداً مورداستفاده قرار گیرد. اجازه ندهید این محصول یا ظرف خالی آن محل‌های جریان آب‌، حوضچه‌ها یا استخرها را آلوده کند.‌

تولید کننده

شرکت دسینتک آلمان