زیمپکس 007 | ZYMPEX 007


مولتی آنزیم | Multi enzyme

زیمپکس 007 | ZYMPEX 007
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • کیسه 25 کیلویی

مشخصات محصول

ترکیب:

زیمپکس 007 | ZYMPEX 007

اندو – 1 و 4 بتا زایلاناز حداقل  2500XIAU/g ‌
اندو – 1 و 3 (4) بتا گلوکاناز حداقل  1500GIAU/g
اندو – 1 و 4 بتا ماناناز حداقل  5000‌MIAU/g
آلفا گالاکتوزیداز حداقل  3000GAIAU/g  ‌

مقدار و نحوه مصرف:

500‌ گرم در هر تن دان ‌

موارد احتیاط:

از تماس محصول با پوست و چشم جلوگیری شود در صورت تماس فوراً با آب فراوان به مدت چند دقیقه شستشو دهید و اگر ناراحتی برطرف نشد به پزشک مراجعه شود.‌

از استنشاق پودر این فرآورده جلوگیری شود. فقط در فضای باز یا محیط تهویه‌دار با دان مخلوط شود و در زمان کار با آن از لباس، ماسک، عینک و دستکش محافظ استفاده شود.‌

در صورت تماس با چشم اگر از لنز استفاده شده و خروج آن از چشم آسان باشد باید لنز را خارج و به شستشو ادامه داد.‌

اگر هنگام کار با این فرآورده احساس ناراحتی دست داد به مرکز رفع مسمومیت یا پزشک مراجعه شود.‌

شرایط نگهداری:

زیمپکس 007 | ZYMPEX 007 در کیسه اصلی در بسته و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

تغییر رنگ محصول در کارآیی آن تاثیری ندارد.‌

تولیدکننده:

‌شرکت ایمپکستراکو – بلژیک