(زد) لینکومایسین 40% | Z- Lincomycin 40%


لینکومایسین 40 % | Lincomycin 40%

(زد) لینکومایسین 40% | Z- Lincomycin 40%
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه 75 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

(زد) لینکومایسین 40% | Z- Lincomycin 40%

هر گرم حاوی 400 میلی گرم لینکومایسین فعال می باشد.

مکانیسم اثر:

لینکومایسین یک آنتی‌بیوتیک لینکوزامیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به تحت واحد ‌‌50‌‌s ریبوزومی از سنتز پروتئین‌های باکتری جلوگیری می‌کند و با مکانیسم فوق بر روی باکتری‌های گرم مثبت مانند استرپتوکوک‌ها، استافیلوکوکها، کلستریدیوم ها و همچنین مایکوپلاسماها موثر می‌باشد.‌

موارد مصرف:

(زد) لینکومایسین 40% | Z- Lincomycin 40% جهت درمان بیماری آنتریت نکروتیک (ورم روده نکروتیک) ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس مورداستفاده قرار می‌گیرد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

(زد) لینکومایسین 40% | Z- Lincomycin 40% جهت درمان آنتریت نکروتیک 75 گرم در 1000 لیتر آب آشامیدنی (معادل 30 میلی‌گرم لینکومایسین در 1 لیتر آب) به مدت حداکثر 7 روز تجویز می‌گردد.‌

موارد منع مصرف:

مصرف (زد) لینکومایسین 40% | Z- Lincomycin 40% در طیور مادر، تخمگذار و بوقلمون منع شده است.‌

تداخل دارویی:

تجویز همزمان لینکومایسین با ماکرولیدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارویی می‌گردد.‌

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.‌

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته‌بندی حداکثر ظرف مدت 1 ماه مصرف گردد.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 15-30 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.‌