(زد) آلبندازول 2.5% رویان | Z-Albendazole 2.5%


آلبندازول 2.5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

(زد) آلبندازول 2.5% رویان | Z-Albendazole 2.5%

هر میلی لیتر (زد) آلبندازول 2.5% رویان | Z-Albendazole 2.5% حاوی 25 میلی گرم آلبندازول می باشد.

موارد مصرف:

آلبندازول یک داروی ضد انگل وسیع الطیف مؤثر بر روی کرم های دستگاه تنفس، کرم های نواری و گرد دستگاه گوارش و فرم بالغ فاسیولا در گاو، گوسفند و بز می باشد که روی مراحل لاروی (نابالغ) اکثر کرم های انگلی و تخم انگل ها نیز مؤثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

گوسفند وبز: برای از بین بردن کرم های دستگاه گوارش و تنفس 5 میلی گرم به ازاء یک کیلوگرم وزن دام( 2 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن) و برای از بین بردن انگل های کبدی (فاسیولاهپاتیکا) 7.5 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام( 3 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن).

گاو و گوساله: برای از بین بردن کرم های دستگاه گوارش و تنفسی 7.5 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام( 15 میلی لیتر برای 50 کیلوگرم وزن بدن) و برای از بین بدن انگل های کبدی (فاسیولاهپاتیکا) 10 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن دام( 20 میلی لیتر برای 50 کیلوگرم وزن بدن) یا طبق تجویز دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری:

زیر 25 درجه سلسیوس، دور از نور و دسترس اطفال نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در گاو فاصله آخرین دوز درمانی تا کشتار 14 روز و در گوسفند و بز 10 روز. شیر حیوانات تحت درمان تا 3 روز بعد از آخرین دوز درمانی به مصرف انسان نرسد.

موارد احتیاط:

در صورت آلوده شدن دست ها و صورت سریعاً با آب شسته شود. قبل از مصرف سوسپانسیون کاملاً یکنواخت شود و از یخ زدن سوسپانسیون جلوگیری شود. در گاو 45 روز اول آبستنی مصرف نشود.در گوسفند و بز در 30  روز اول آبستنی یا یک ماه بعد از جدا کردن قوچ از گله مصرف نشود.