ريميفلور + | + RIMIFLOR


ریمیفلور + | + RIMIFLOR

  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Difagri
  • - بسته بندی :
  • پاکت های 25 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

ترکیب پربیوتیک و پروبیوتیک

بهبود بهره وری خوراک و افزایش تولید شیر

ترکیب در هر کیلوگرم:

میکروارگانیسم ها؛ ساکارومایسس سرویزیه سویه 47 Sc          1×1012 CFU/kg
مخمرها و محصولا‌ت مشابه و جوانه غلا‌ت و غلا‌ت تخمیرشده 200 گرم
(بی) کربنات سدیم/آمونیوم 40 گرم
اکسید منیزیم 25 گرم
ترکیبات معطر افزودنی ها کربنات کلسیم

 

آنالیز ترکیبات:

کلسیم 24 %
سدیم 1 %
فسفر 0.2 %
منیزیم 1.4 %

نحوه مصرف:

گاوهای شیری:

50 گرم به ازای هر راس در روز

گاوهای پرواری:

50 گرم به ازای هر راس در روز

بزها و گوسفندان شیری:

10 گرم به ازای هر راس در روز

طول مدت مصرف:

تا 4 هفته

بهترین زمان مصرف:

24 ماه پس از تولید

توضیحات:

مصرف ریمیفلور+ علا‌وه بر بهبود بهره وری خوراک و افزایش تولید شیر، در هنگام بروز اختلا‌لا‌ت گوارشی و پس آن نیز مصرف می گردد.

قبل از مصرف یا برای مصرف طولا‌نی مدت از این محصول با مشاور تغذیه یا دامپزشک مشورت کنید.

شرایط نگهداری:

دور از نور، رطوبت و دمای بالا‌ نگهداری شود.