رویتری سُل | Roytrisol


سولفامتوکسازول+تری‌متوپریم | Sulfamethoxazole+Trimethoprim

رویتری سُل | Roytrisol
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال50 ‌ میلی‌لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

رویتری سُل | Roytrisol

هر میلی‌لیتر از محلول تزریقی رویتری سُل | Roytrisol حاوی 200 میلی‌گرم سولفامتوکسازول و 40 میلی‌گرم تری‌متوپریم می‌باشد.‌

مکانیسم اثر:

سولفونامیدها ترکیبات سنتتیکی هستند که از مدت‌ها قبل به عنوان ترکیبات آنتی متابولیت و ضدمیکروب موردشناسایی قرار گرفتند. اغلب باکتری‌ها قادر به سنتز اسیدفولیک بوده و می‌بایست خود آن را سنتز نمایند. از سوی دیگر اکثر سلول‌های پستانداران قابلیت سنتز این ویتامین را نداشته و می‌بایست آن را از طریق غذا به دست آورند. سولفونامیدها به دلیل شباهت ساختمانی با پارا آمینوبنزوئیک اسید، با این ماده در سنتز اسیدفولیک به رقابت پرداخته و تمایل بهتری را برای گیرنده دارا می‌باشند. سولفونامیدها در مراحل اولیه سنتز اسیدفولیک را مهار می‌نمایند که این عمل اثرات مهمی به همراه دارد که شامل عدم تولید هسته اولیه پورین و تیمیدین می‌باشد. سولفونامیدها به تنهایی خاصیت باکتریوستاتیک دارند اما در ترکیب خاصیت باکتریسیدال پیدا می‌کنند.‌

ترکیبات دی آمینوپیریمیدین مانند تری متوپریم که شناخته شده‌ترین ترکیب این گروه است با مهار آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز از تشکیل تتراهیدروفولات که نوع فعال ویتامین می‌باشد جلوگیری می کنند. ترکیب این دو سبب افزایش اثر و کاهش سمیت‌ دارو می‌گردد چرا که در یک مسیر متابولیکی و در دو نقطه متفاوت اثر نموده و باعث مرگ باکتری می‌شوند. اثر سینرژیستی با استفاده همزمان از این دو ترکیب ضدمیکروبی به دست می‌آید که سبب کاهش دوز مصرفی شده و از اثرات جانبی سولفونامید کاسته می‌شود. بیشترین استفاده از تری‌متوپریم در عفونت‌های ادراری است و ترکیب آن با سولفامتوکسازول باعث می‌شود تا جهت درمان عفونت‌های پنومونی قارچی ناشی از‌Pneumocystis Carinii استفاده شود.

موارد مصرف:

رویتری سُل | Roytrisol در درمان طیف گسترده ای ازعفونت های گوارشی، تنفسی و ادراری ناشی از  باکتری های گرم منفی و گرم مثبت که عامل بیماریزا به ترکیب سولفامتوکسازول و تری‌متوپریم حساس می‌باشند مانند ای‌کولای، پاستورلا، استافیلوکوک، استرپتوکوک، اکتینوباسیلوس، اکتینومایسس، کلبسیلا، لیستریا، سالمونلا، پروتئوس، کورینه باکتریوم و هموفیلوس در گاو، گوسفند، گوساله و بز مصرف می‌شود.‌

همین‌طور رویتری سُل | Roytrisol در درمان بیماری‌های تنفسی، گوارشی، ادراری تناسلی و عفونت‌های ثانویه بعد از درگیری‌های ویروسی، گندیدگی سم، ورم پستان و آرتریت مصرف می‌شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

رویتری سُل | Roytrisol به صورت تزریق عضلانی  و یا آهسته داخل وریدی با دوز یک میلی‌لیتر برای هر 10 تا 15 کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز به مدت 3 تا 5 روز مورداستفاده قرار می‌گیرد.‌

موارد عدم مصرف: ‌

در مواردی که به ترکیب سولفامتوکسازول و تری‌متوپریم حساسیت مشاهده شود و نیز در مواردی که مشکلا‌ت کلیوی، کبدی و یا مشکلات خونی وجود داشته باشد مصرف رویتری سُل | Roytrisol ممنوع است.‌

تداخل دارویی:

رویتری سُل | Roytrisol نباید همزمان با متنامین(هگزامتیلن تترامین) مصرف گردد.‌

فعالیت ضدباکتریایی سولفونامیدها ممکن است در صورت مصرف همزمان با داروهای اتری (پروکایین، لیدوکائین) که در اثر متابولیسم به پابا یا مشتقات آن تبدیل می شوند، مختل شود.‌

اثرات جانبی:

ممکن است گاهی تورم موضعی در محل تزریق مشاهده شود.(به این خاطر از تزریق زیرپوستی دارو اجتناب گردد.) مصرف طولانی مدت این دارو ممکن است موجب کاهش اسید فولیک، کریستالوری و دیسکرازی خونی شود.‌

واکنش افزایش حساسیت به سولفونامیدها در بعضی موارد مشاهده می شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 8 روز ‌

شیر: 4 روز‌

موارد احتیاط:

در صورت بروز هرگونه کاهش در سلول های خونی مصرف دارو قطع گردد.‌

دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای بین 12 تا 25 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.‌