روفاویت رویان® | Rophavit Rooyan®


ب کمپلکس + الکترولیت + اسید امینه + دکستروز | B Complex + Electrolyte + Amino acid + Dextrose

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

ویتامینB1                       100 میکروگرم‌

ویتامین B2                      40 میکروگرم

نیکوتین آمید                     1500 میکروگرم

دکسپانتنول                        50 میکروگرم

ویتامین B6                      100 میکروگرم

ویتامین B12                    05/0 میکروگرم

کلسیم (کلراید)                   42 میکروگرم

پتاسیم (کلراید)                    105 میکروگرم

منیزیوم ( سولفات)                 3/28 میکروگرم‌

ال آرژینین هیدروکلراید           25 میکروگرم ‌

ال سیستئین هیدروکلراید         10 میکروگرم‌

ال گلوتامیک اسید                40 میکروگرم‌

ال هیستیدین                      10 میکروگرم ‌

ال ایزولوسین                      10 میکروگرم

ال لوسین                          40 میکروگرم

ال لیزین هیدروکلراید             30 میکروگرم

ال متیونین                        10 میکروگرم

ال فنیل الانین                    30 میکروگرم

ال ترئونین                         20 میکروگرم

ال تریپتوفان                       10 میکروگرم

ال والین                           50 میکروگرم ‌

دکستروز                           46/45 میلی گرم

موارد مصرف:

به عنوان درمان نگهدارنده حمایتی در شرایط از دست دادن مایعات، عدم تعادل الکترولیتی و هیپوپروتئینمی این محصول توازن آب و الکترولیت‌ها را برقرار می‌کند.

این محصول سنتز پروتئین و روند متابولیکی را از طریق محتوای 12 اسید آمینه‌ای خود به حالت طبیعی بر‌می‌گرداند.

این محصول به علت داشتن دکستروز به عنوان منبع تامین انرژی باعث بهبود کلیه فعالیت‌های‌ ‌متابولیکی‌ ‌می‌شود.

این محصول به علت داشتن مکمل‌های الکترولیتی موثر،‌ ‌عوارض سوءاسهال، استفراغ و استرس گرمایی‌ ‌را برطرف می‌کند.

این محصول محلولی ایزوتونیک حاوی اسیدهای آمینه است که برای درمان نگهدارنده کمکی در شرایط از دست دادن مایعات در اسب‌ها استفاده می‌شود تا عملکرد حیوانات را بعد از مسابقه به حالت عادی برگرداند.

این محصول به علت داشتن دکستروز و ویتامین‌های گروه B باعث آسایش اسب‌های مسابقه شده و فرآیند‌ ‌آنابولیک و استقامت‌ ‌حیوان را بهبود می‌بخشد.

مقدار و نحوه مصرف:

اسب، گاو، سگ و گربه: فقط تزریق آهسته وریدی ‌

سرعت تزریق وریدی نباید بیش از 2 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت باشد.

گوساله ها:

پس از تزریق اولیه وریدی، در صورت نیاز به تزریق مجدد، درمان بعدی می تواند از طریق زیرپوستی انجام شود. در این موارد دوز دارو باید تقسیم شده و در چند موضع مختلف تزریق شود.

مقدار توصیه شده:

اسب و گاو: تا 100 میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن

کره اسب و گوساله: تا 30 میلی لیتر به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن

سگ و گربه: تا 50 میلی لیتر به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

ناسازگاری های دارویی:

از آنجایی که برخی از ویتامین ها به مواد اکسیدکننده و یا تغییرات pH‌ ‌حساس هستند این دارو نباید برای تزریق با هیچ محصول دیگری مخلوط شود.

موارد احتیاط:

هنگام استفاده از محصول باید اقدامات  احتیاطی آسپتیک انجام شود.

تزریق داخل وریدی به آهستگی انجام شود.

تزریق بسیار سریع باعث تهوع و ناراحتی می شود. در این حالت تا زمانی که حیوان به حالت عادی برگردد تزریق دارو را قطع کرده و پس از برگشت حیوان به حالت طبیعی دارو را با سرعت کمتری تزریق کنید.

محصول هنگام تزریق باید در حد دمای طبیعی بدن باشد.

تزریق زیرپوستی به گوساله ممکن است باعث  درد در محل تزریق شود که معمولا گذرا است.

به دلیل تداخل با ویتامین ها یا مواد معدنی رژیم غذایی باید از مصرف زیاد یا مداوم خودداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس  و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود.

بعد از اولین استفاده، به مدت 28 روز قابل مصرف است.

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.