رافوکساناید 3% | Rafoxanide 3%


  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 200، 250 ، 500، 1000، 2000، 4000 و 5000 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از سوسپانسیون حاوی 30 میلی گرم رافوکساناید است.

مکانیسم اثر:

رافوکساناید از مشتقات سالیسیلانید ها است و با اعمال فرآیند فسفوریلاسیون اکسیداتیو در سلول های انگل، به تدریج موجب کمبود انرژی در آنها می شود. رافوکساناید ضدانگلی با طیف اثر محدود است که تنها علیه چند کرم گرد (عمدتاً گونه‌های مکنده خون) و علیه فلوک‌ها (مانند فاسیولا هپاتیکا) و برخی لاروهای ایجاد کننده میاز موثر است. رافوکساناید علیه کرم های نواری یا انگل های خارجی موثر نیست.

موارد مصرف:

این محصول برای درمان آلودگی با فاسیولا در گاو و گوسفند و همچنین علیه کرم بینی، استروس اویس در گوسفندان مصرف می شود.

این محصول علیه  فاسیولا هپاتیکا (مراحل بالغ و نابالغ بالاتر از 8 هفته) موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

5.7 میلی گرم رافوکساناید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در گوسفند و 11.25 میلی گرم رافوکساناید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در گاو به صورت خوراکی مصرف شود.

مقادیر توصیه شده به شرح زیر است:

 

گاو:

وزن بدن مقدار مصرف
50 کیلوگرم 18.75 میلی لیتر
100 کیلوگرم 37.5 میلی لیتر
150 کیلوگرم 56.25 میلی لیتر
200 کیلوگرم 75 میلی لیتر
250 کیلوگرم 93.75 میلی لیتر

 

گوسفند:

وزن بدن مقدار مصرف
10 کیلوگرم 2.5 میلی لیتر
15 کیلوگرم 3.5 میلی لیتر
20 کیلوگرم 5 میلی لیتر
25 کیلوگرم 6.5 میلی لیتر
30 کیلوگرم 7.5 میلی لیتر

 

در دام هایی با وزن های بالاتر، گاوها 75/18 میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن و در گوسفندان 5/2 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن افزوده شود.

عوارض جانبی:

مطالعات نشان داده است که این محصول در گاو و گوسفند تا سه برابر‌‌ ‌دوز توصیه شده به خوبی تحمل می شود و تغییرات قابل توجهی از نظر هماتولوژی یا پارامتر های بیوشیمیایی خون در طی دوره ای 28 روز پس از درمان مشاهده نشده است.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 60 روز

مصرف این محصول در دام هایی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد، حتی در طی دوره خشکی ممنوع است.

در تلیسه هایی که در سه ماه آخر آبستنی هستند و به منظور تولید شیر برای مصرف انسان نگهداری می شوند، مصرف نشود.

در بره های ماده ای که در طول یک سال آینده زایمان خواهند داشت و به منظور تولید شیر برای مصرف انسان نگهداری می شوند، مصرف نشود.

موارد منع مصرف:

این محصول در حیواناتی که ازدیاد حساسیت نسبت به ماده موثر داشته اند، مصرف نشود.

توصیه های دارویی:

این محصول باید تنها به صورت خوراکی در گاو و گوسفند مصرف شود.

قبل از مصرف ظرف محصول به خوبی تکان داده شود.

از رقیق کردن این محصول و مخلوط کردن آن با سایر محصولات دارویی، اجتناب شود.

برای تجویز دوز صحیح بهتر است حیوانات را توزین کرده و چنانچه حیوانات به صورت گروهی درمان می‌شوند، بهتر است دام ها براساس وزن، گروه بندی شوند تا کمتر یا بیشتر از دوز مورد نیاز، دارو مصرف نشود.

برای جلوگیری از آسیب به ناحیه حلق در هنگام مصرف این محصول با شربت خوران، باید دقت کرد.

در مواردی که دام پیش از درمان دچار آسیب برگشت ناپذیر کبدی شده باشد، تلف خواهد شد.

در موارد بالینی مشکوک به مقاومت در برابر داروهای ضد انگل، باید مصرف آن ها با استفاده از آزمایش های مناسب (نظیر آزمایش کاهش تعداد تخم انگل مدفوع) بررسی شود و در صورتی که نتایج موثق آزمایش (ها) مقاومت انگل ها در برابر یک ضد انگل را نشان دهد، بهتر است از خانواده دارویی دیگر، ضد انگلی با مکانیسم اثر متفاوت استفاده شود.

هنگام مصرف این محصول از اعمال موارد ذیل اجتناب شود:

استفاده مکرر یک خانواده دارویی از ضد انگل ها در یک دوره ی زمانی طولانی مدت.

مصرف دارو، کمتر از مقادیر توصیه شده، به دلیل تخمین وزن بدن کمتر از وزن حقیقی دام، مصرف نادرست محصول و یا کالیبره نبودن شربت خوران.

موارد احتیاط:

دست ها و چشم ها را در  صورت تماس با دارو، بلافاصله بشویید.‌

پس از مصرف دارو دست ها را بشویید.

دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس نگهداری کنید.

از یخ زدگی محافظت شود.

پس از اولین استفاده، محصول به مدت 1 ماه قابل استفاده است.

 

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.