رافونیل® | ®Rafonil


رافوکساناید 2.25% + لوامیزول هیدروکلراید 1.5% | Rafoxanide 2.25% + Levamisole HCl 1.5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 200، 250 ، 500، 1000، 2000، 4000 و 5000 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی 5/22 میلی گرم رافوکساناید و 15 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید است.

مکانیسم اثر:

رافوکسانید از مشتقات سالیسیلانید است و با اعمال فرآیند فسفوریلاسیون اکسیداتیو در سلول های انگل، به تدریج موجب کمبود انرژی در آنها می شود. به دلیل اینکه رافوکساناید به شدت با پروتئین های پلاسما باند می شود، تنها بر انگل های مکنده خون موثر است.

لوامیزول نیز ایزومر یک ضد کرم تترامیزول است و با مکانیسمی مشابه آگونیست های کولینرژیک با دپولاریزه کردن گانگلیون ها، باعث بلاک عصبی-عضلانی در انگل می شود.

موارد مصرف:

درمان و کنترل کرم های گرد، کرم های ریوی و فلوک های گاو و گوسفند

این محصول در برابر مراحل بالغ و نابالغ‌ ‌گونه های مهم کرم های گرد حساس به لوامیزول به شرح زیر، بسیار موثر است:

گونه های همونکوس، استرتاژیا (به استثنای مرحله لارو مهاری در گاو)، نماتودیروس، تریکواسترونژیلوس، کوپریا، ازوفاگوستوموم، شابرتیا، بونستوموم و کرم های ریوی عامل برونشیت انگلی در گاو و گوسفند.‌

این دارو بر روی فلوک های بالغ در گاو و گوسفند بسیار موثر است و بر فلوک های نابالغ 4 هفته ای در گوسفندان به میزان 83% اثر گذار است. همچنین در گوسفندان بر روی استروس اویس موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

باید به صورت خوراکی تنها با شربت خوران کالیبره شده مصرف شود.

5 میلی لیتر به ازای هر10 کیلوگرم وزن بدن در گوسفند و 25 میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن در گاو (5/7 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید به همراه 25/11 میلی گرم رافوکساناید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف شود.

عوارض جانبی:

عوارض مسمومیت ناشی از مصرف دارو بیش از مقادیر توصیه شده، شامل لیسیدن لب ها، افزایش ترشح بزاق، لرزش عضلانی و تکان دادن سر است.

گاهی ممکن است در گاو با مصرف مقادیر توصیه شده، لیسیدن لب ها و لرزش عضلانی خفیف مشاهده شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت:60 روز

مصرف این دارو برای گاو هایی که شیر‌ ‌آنها به مصرف انسان می رسد و همچنین در گاوهای آبستنی که به منظور تولید شیر نگهداری می شوند، ممنوع است.

مصرف این دارو برای میش هایی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد، حتی در طی دوره خشکی ممنوع است.

برای بره های ماده ای که در طول یک سال آینده زایمان خواهند داشت و به منظور تولید شیر برای مصرف انسان نگهداری می شوند، مصرف نشود.

موارد منع مصرف:

در حیواناتی که ازدیاد حساسیت نسبت به مواد موثره و یا ترکیبات جانبی داشته اند، مصرف نشود.

در حیوانات با سن کمتر از 6 ماه مصرف نشود.

هنگام مصرف یا در طی 14 روز قبل و پس از درمان بهتر است از ترکیبات ارگانوفسفره یا دی اتیل کربامازین سیترات استفاده نشود.

توصیه های دارویی:

از رقیق کردن و مخلوط کردن آن با سایر محصولات دارویی، اجتناب شود.

این محصول می تواند در دام آبستن مصرف شود.

برای جلوگیری از آسیب به ناحیه حلق در هنگام مصرف با شربت خوران، باید دقت کرد.

در موارد بالینی مشکوک به مقاومت در برابر داروهای ضد انگل، باید مصرف آن ها با استفاده از آزمایش های مناسب (نظیر آزمایش کاهش تعداد تخم انگل مدفوع) بررسی شود و در صورتی که نتایج موثق آزمایش (ها) مقاومت انگل ها در برابر یک ضد انگل را نشان دهد، بهتر است، ضد انگلی با مکانیسم اثر متفاوت استفاده شود.

برای تجویز دوز صحیح، حیوانات را توزین کنید و چنانچه حیوانات به صورت گروهی درمان می‌شوند، بهتر است دام ها براساس وزن، گروه بندی شوند تا کمتر یا بیشتر از دوز مورد نیاز، دارو مصرف نشود.

هنگام مصرف این محصول از اعمال موارد ذیل اجتناب شود:

استفاده مکرر یک خانواده دارویی از ضد انگل ها در یک دوره ی زمانی طولانی مدت.

مصرف دارو، کمتر از مقادیر توصیه شده، به دلیل تخمین وزن بدن، کمتر از وزن حقیقی دام، مصرف نادرست محصول و یا کالیبره نبودن شربت خوران.

موارد احتیاط:

هنگام استفاده، از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن خودداری شود.

دست ها و پوست در تماس با دارو را پیش از غذا خوردن و بعد از کار بشویید.

در صورت تماس با لباس، بلافاصله لباس را درآورید.

در صورت تماس با پوست و چشم بلافاصله با آب فراوان محل تماس شسته شود.

لوامیزول می تواند در موارد بسیار کمی در انسان باعث بروز واکنش های خاص و اختلالات خونی شدید شود.

هنگام مصرف این محصول اگر علایمی نظیر سرگیجه، حالت تهوع، استفراغ یا ناراحتی و درد شکمی و یا عارضه در محوطه دهانی-حلقی و تب به فاصله ی کمی پس از مصرف بروز کند، باید بلافاصله به پزشک مراجعه کرد.

دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس نگهداری کنید.

پس از اولین استفاده، محصول به مدت 1 ماه قابل استفاده است.

 

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.