دیمینازن استوریت رویان | Diminazene Aceturate Rooyan


دیمینازن استوریت | Diminazene Aceturate

دیمینازن استوریت رویان | Diminazene Aceturate Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

دیمینازن استوریت رویان | Diminazene Aceturate Rooyan

هر میلی لیتر حاوی 70 میلی گرم دیمینازن استوریت می باشد.  ‌

مکانیسم اثر:

دیمینازن استوریت رویان | Diminazene Aceturate Rooyan جهت درمان شیمیایی تریپانوزوما موثر می باشد. این دارو به صورت غیر قابل برگشت بر روی چرخه زندگی پیرو پلاسما موثر است و در موارد نادر در بعضی از گونه ها یک تزریق کافی نبوده و درمان باید بعداز 24-12 ساعت دوباره تکرار شود. ‌

موارد مصرف:

دیمینازن استوریت رویان | Diminazene Aceturate Rooyan جهت درمان گونه های مختلف بابزیوز مانند B.canis ، B.bovis و ‌B.ovis‌، B.equi همچنین درمان تریپانوز و میازیس ناشی از T.theileri‌، T.equinum‌، T.evansi‌، T.congolense‌، T.vivax‌، ‌T.equiperdum به کار برده می شود.

این دارو در تمام گونه های حیوانات برای درمان بابزیوز و تریپانوزو میازیس عضلانی و زیر جلدی استفاده می شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو در اسب فقط به صورت عضلانی توصیه می گردد. دوز درمانی این دارو بسته به نوع انگل و مقاومت آن در گونه های مختلف از 2/5 تا 7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام زنده به صورت تزریق عضلانی یا زیر جلدی استفاده شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای بین30-5 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.   ‌

زمان پرهیز از مصرف:

تا 21 روز پس از درمان با دیمینازن از مصرف گوشت دام خودداری شود.‌