دگزا وت® | ®Dexa Vet


دگزامتازون 2/0% | dexamethasone 0.2%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

دگزامتازون به صورت فسفات سدیم  63/2 میلی گرم (معادل 2 میلی گرم دگزامتازون) ‌

مکانیسم اثر:

دگزامتازون مانند سایر گلوکوکورتیکوئیدها مانع تجمع سلول های التهابی از جمله ماکروفاژها و لوکوسیت ها در محل التهاب شده و از فاگوسیتوز و آزاد شدن آنزیم های لیزوزومی جلوگیری می کند و بدون تاثیر بر علل التهاب باعث کاهش واکنش های بافتی در روند التهاب می شود.

مزیت اصلی و مهم این دارو به انواع مشابه نظیر بتامتازون توانایی عبور آن از سد خونی مغز است.

موارد مصرف:

– حالات شوک و استرس

‌- آرتریت های غیرعفونی، تاندونیت، استئوآرتریت، التهاب وتر و سینوویال های وتری

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو به صورت عضلانی، داخل وریدی، زیر جلدی و داخل مفصلی استفاده می شود.

سگ: 1-25/0 میلی لیتر‌

گربه: 5/0-25/0 میلی لیتر‌

موارد احتیاط:

این دارو در مواقع وجود عفونت بدون استفاده از آنتی بیوتیک نباید استفاده شود.

از این دارو همراه با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی استفاده نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

‌از یخ زدگی محافظت شود.

محتویات ویال بعد از شروع اولین استفاده به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.