دگزاوت® | ®Dexa Vet


دگزامتازون 0.2% | dexamethasone 0.2%

دگزاوت® | ®Dexa Vet
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

دگزاوت® | ®Dexa Vet

هر میلی لیتر حاوی 2.63 میلی گرم دگزامتازون به صورت فسفات سدیم معادل 2 میلی گرم دگزامتازون می باشد.‌

مکانیسم اثر:

مانند سایر گلوکوکورتیکوئیدها مانع تجمع سلول های التهابی از جمله ماکروفاژها و لوکوسیت ها در محل التهاب شده و از فاگوسیتوز و آزاد شدن آنزیم های لیزوزومی جلوگیری می کند و بدون تاثیر بر علل التهاب باعث کاهش واکنش های بافتی در روند التهاب می شود.‌

مزیت اصلی و مهم دگزاوت® | ®Dexa Vet به انواع مشابه نظیر بتامتازون توانایی عبور آن از سد خونی مغز می باشد.‌

موارد مصرف:

– کتوز گاو (استونمی)‌

– حالات شوک و استرس

– آرتریت های غیرعفونی، تاندونیت، استئوآرتریت التهاب وتر و سینوویال های وتری

– واژینیت

– سندرم آمفیزم ریوی گاو

– پنومونی آتیپیک در گاو

مقدار و نحوه مصرف:

دگزاوت® | ®Dexa Vet به شکل عضلانی، داخل وریدی، زیر جلدی و داخل مفصلی مورداستفاده قرار می گیرد.‌

اسب و گاو: 5 میلی لیتر

گوساله، گوسفند و بز: 2.5-1 میلی لیتر

سگ: 1-0.25 میلی لیتر

گربه: 0.5-0.25 میلی لیتر

شرایط نگهداری:

در دمای 25-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت : 3 روز

شیر : 1 روز

موارد احتیاط:

دگزاوت® | ®Dexa Vet در مواقع وجود عفونت بدون استفاده از آنتی بیوتیک نباید مورد استفاده قرار گیرد.

در سه ماه آخر آبستنی در گاو استفاده نگردد زیرا احتمال سخت زایی و یا سقط جنین را افزایش می دهد.

از این دارو همراه سایر داروهای ضدالتهابی غیراستروئید استفاده نشود.‌