دکومیکس رویان® | ®DecoMix Rooyan


دکوکینات 6% | Decoquinate 6%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های آلومینیومی 500، 1000 گرمی، 5 کیلوگرمی و کیسه 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم محصول حاوی 60 گرم دکوکینات است.

مکانیسم اثر:

دکوکینات‌ ‌یک ترکیب 4-هیدروکسی کینولین ضد تک یاخته ای است که علیه گونه های‌ ‌آیمریا و توکسوپلاسما‌ ‌فعال است.
دکوکینات رشد کوکسیدیا را در روده کوچک در اوایل چرخه عفونی مهار می کند و در نتیجه میزان مرگ و میر را کاهش می دهد.
نحوه دقیق عملکرد آن مشخص نیست.‌
این دارو از طریق خوراکی مصرف می شود، محل اصلی اثرآن در داخل دستگاه گوارش است. جذب دارو توسط حیوان هدف بسیار کم است و تا حد زیادی بدون تغییر در مدفوع دفع می شود. در نتیجه، بقایای بافتی دارو کم است.

موارد مصرف:

طیور:
دکوکینات برای پیشگیری از کوکسیدیوز در طیور استفاده می شود.
برای کنترل کوکسیدیوز ناشی از آیمریا تنلا، آیمریا نکاتریکس، آیمریا آسرولینا، آیمریا میواتی، آیمریا ماگزیما و آیمریا برونتی در طیور صنعتی مصرف می شود.

گاو و گوسفند:
برای درمان و جلوگیری از کوکسیدیوز در گوساله ها و بره ها
کمک به پیشگیری از کوکسیدیوز در بره ها، از طریق اضافه کردن به خوراک میش ها
کمک به پیشگیری از سقط جنین و تلفات بره ها حول و حوش زایمان ناشی از توکسوپلاسموز از طریق اضافه کردن به خوراک میش ها

مقدار و نحوه مصرف:

طیور:
مقدار مصرف 500 گرم در هر تن خوراک مصرفی طیور است.

گاو و گوسفند:
درمان کوکسیدیوز در بره ها و گوساله ها و پیشگیری از کوکسیدیوز در بره ها:
مقدار 1 میلی گرم دکوکینات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام روزانه، حداقل به مدت 28 روز از طریق خوراک برای بره ها و گوساله ها مصرف شود.
هنگامی که خطر بروز کوکسیدیوز وجود دارد محصول روزانه به مدت 28 روز مصرف شود و چنانچه خطر درگیری پس از این دوره نیز وجود دارد، درمان می تواند ادامه یابد.
پیشگیری از کوکسیدیوز در گوساله ها و کمک به پیشگیری از کوکسیدیوز در بره ها، از طریق اضافه کردن محصول به خوراک میش ها:
مقدار 5/0 میلی گرم دکوکینات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام روزانه، حداقل به مدت 28 روز از طریق خوراک برای گوساله ها و میش ها مصرف شود.
در صورت وجود خطر کوکسیدیوز برای گوساله ها محصول برای پیشگیری مصرف شود.
زمانی که انتشار اووسیست ها برای بره ها خطرساز است (در زمان بره زایی میش ها و قبل و بعد از آن) محصول روزانه به مدت 28 روز از طریق خوراک برای میش ها مصرف شود. این روش انتشار اووسیست ها را بخوبی کنترل می کند. زمانی که خطر درگیری حاد وجود دارد باید از دوز دو برابر برای میش ها استفاده شود.
کمک به پیشگیری از سقط جنین و تلفات بره ها حول و حوش زایمان ناشی از توکسوپلاسموز از طریق اضافه کردن محصول به خوراک میش ها:‌
مقدار 2 میلی گرم دکوکینات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام روزانه، از 14 هفته قبل از بره زایی از طریق خوراک برای میش ها مصرف شود.
در مزارع با سابقه سقط ناشی از توکسوپلاسموز از آنجایی که میش های مسن قبلا‌ در معرض عفونت توکسوپلا‌سما قرار گرفته اند و دارای ایمنی هستند، جداسازی و مصرف دارو در میش های حساس (مثلاً بره میش ها)، مقرون به صرفه تر است.
مصرف خوراک به وضعیت بالینی دام و فصل سال بستگی دارد. برای اطمینان از مصرف دوز صحیح دارو، غلظت ماده موثره دارو در خوراک باید با توجه به مصرف خوراک روزانه تنظیم شود. فرمول زیر برای محاسبه دوز پیشنهاد می شود.‌

 

‌دوز (میلی گرم ماده موثره برای هر کیلوگرم وزن بدن دام)× کیلوگرم وزن کل دام ها ÷ کیلوگرم وزن خوراک روزانه کل دام ها × ‌60
= کیلوگرم پیش مخلوط دکوکینات 6% در تن خوراک دام

زمان پرهیز از مصرف:

طیور: ندارد.
گاو و گوسفند: ‌گوشت و احشاء: ندارد.
شیر: مصرف این محصول در دام هایی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد، ممنوع است.

 

تداخل دارویی:

ندارد.

موارد احتیاط:

استفاده از این محصول رشد طبیعی را در شرایط چالش کوکسیدیایی حفظ می کند، اما در بره ها یا گوساله های سالم سبب تقویت رشد نمی شود.‌
برای کمک به توزیع یکنواخت در خوراک نهایی، توصیه می شود ابتدا محصول به میزان 1 به 3 با قسمتی از خوراک مخلوط شود و سپس با خوراک نهایی مخلوط شود.
برای تولید خوراک به فرم پلت از دمای پیش‌تهویه تا 80 درجه سلسیوس برای زمان های کوتاه استفاده شده و نشان داده شده است که تاثیری بر این محصول ندارد.‌
استفاده از محصول در خوراک میش ها ممکن است از بروز کوکسیدیوز در بره ها جلوگیری نکند و باید همراه با آن برای بره ها داروی مناسب مصرف شود. ‌
از مخلوط کردن محصول با خوراک های حاوی هر نوع ضد کوکسیدیوز دیگر خودداری کنید. ‌
این محصول فقط برای استفاده در مواد خوراکی دارویی یا پیش مخلوط ها توصیه می شود.‌
در هر دو مورد محصول باید کامل با مواد خوراکی مخلوط شود تا مطمئن شویم محصول در مخلوط به صورت یکسان پخش شده است. ‌‌
هر پیش مخلوط حاوی این محصول را باید کامل با مواد خوراک مخلوط کرد تا اطمینان حاصل شود که به طور یکنواخت در سراسر خوراک نهایی توزیع شده است.

 

موارد احتیاط برای استفاده کنندگان‌:

هنگام مخلوط کردن دارو از لباس و دستکش های محافظ و ماسک ضدغبار استفاده کنید.‌‌
پس از مخلوط کردن، دست ها باید با آب و صابون کامل شسته شود.‌‌‌
در صورت تماس تصادفی با چشم باید چشم را با آب فراوان شستشو داد.‌‌
از تماس مستقیم دارو با پوست اجتناب کنید.‌‌هنگام حمل این محصول از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات خودداری کنید.‌
دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و در جای خشک نگهداری کنید.
پس از اولین استفاده، به مدت 30‌‌ روز قابل استفاده است.
خوراک مخلوط شده با محصول، ظرف 1 ماه مصرف شود.