دکتونیل رویان® | ‌®Dectonil Rooyan


دورامکتین 5/0% + لوامیزول هیدروکلراید 15% | Doramectin 0.5% + Levamisole Hcl 15%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ‌ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

دورامکتین 5 میلی گرم
لوامیزول هیدروکلراید ‌150‌ میلی گرم

مکانیسم اثر:

دورامکتین، یک ضد انگل خارجی و داخلی با طیف اثر گسترده و طولانی اثر از خانواده ماکروسیکلیک لاکتون است. دورامکتین  به عنوان  آگونیست نوروترانسمیتر مهاری گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) عمل می کند و هم چنین به کانال های کلر با ورودی گلوتامات (Glutamate gated chloride channels-)  متصل می شود. در هر دو حالت، انتقال سیگنال های عصبی در انگل ها مسدود شده و منجر به فلجی و مرگ انگل می شود.‌

لوامیزول نیز ایزومر یک ضد کرم تترامیزول است و با مکانیسمی مشابه آگونیست های کولینرژیک با دپولاریزه کردن گانگلیون ها، باعث بلاک عصبی-عضلانی در انگل می شود.

موارد مصرف:

این محصول برای درمان و پیشگیری آلودگی های همزمان با کرم های گرد معده ای روده ای، کرم های گرد ریوی و برخی انگل های خارجی در گاو مصرف می شود. تاثیر این محصول بر انگل ها در جدول زیر آورده شده است:

 

مقدار و نحوه مصرف:

یک میلی لیتر به ازای هر 25 کیلوگرم وزن بدن (برابر با 2/0 میلی گرم دورامکتین و 6 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) از این محصول به صورت زیرجلدی یک نوبت در ناحیه گردن تزریق شود.

بیش از 10 میلی لیتر در یک محل تزریق نشود.

عوارض جانبی:

تورم و آسیب بافتی شامل گرانولوما و نکروز در محل تزریق این محصول محتمل است. این عوارض بدون درمان بهبود خواهد یافت. افزایش ترشح بزاق نیز ممکن است مشاهده شود که با گذشت چند ساعت برطرف خواهد شود. در صورت پایداری افزایش ترشح بزاق، با دامپزشک مشورت شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 15 روز‌‌

در تلیسه های نژاد شیری بالاتر از 20 ماه سن و گاوهای نژاد شیری مصرف نشود.

توصیه های دارویی:

لوامیزول در گاو هایی که طی چند روز اخیر تحت درمان بازدارنده های کولین استراز نظیر ارگانوفسفاتازها یا مورانتل قرار داشته اند .

به دلیل افزایش اثرات سمی لوامیزول با احتیاط مصرف شود.‌

برای جلوگیری از واکنش های ثانویه به دنبال مرگ لاروهای هیپودرما در مری یا ستون مهره ها، توصیه می شود این محصول در پایان دوره فعالیت مگس ها و قبل از اینکه لاروها به محل سکون خود در بدن دام برسند، تجویز شود.

برای اطلاع از دوره مناسب درمان با دامپزشک مشورت کنید.

در موارد بالینی مشکوک به مقاومت در برابر داروهای ضد انگل، باید مصرف آن ها با استفاده از آزمایش های مناسب (نظیر آزمایش کاهش تعداد تخم انگل مدفوع) مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که نتایج موثق آزمایش (ها) مقاومت انگل ها در برابر یک ضد انگل را نشان دهد، بهتر است از خانواده دارویی دیگر، ضد انگلی با مکانیسم اثر متفاوت استفاده شود.

موارد احتیاط:

در انسان مصرف نشود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

در صورت تماس اتفاقی با چشم بلافاصله به مدت 15 دقیقه چشم ها را با آب شستشو داده شده و به پزشک مراجعه کنید.

در صورت استفاده از لنز پیش از برداشتن لنز، چشم ها را بشویید و سپس به مدت حداقل 15 دقیقه به شستشوی چشم ها ادامه دهید.

بعد از استفاده حتما دست‌ها را شستشو دهید‌.‌

در زمان استفاده، از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن خودداری شود.‌

از تزریق اتفاقی به خود اجتناب کنید. در صورت تزریق اتفاقی به انسان سریعا به پزشک مراجعه کنید و برگه مربوط به اطلاعات این محصول را ارائه دهید.

اثرات زیست محیطی:

دفع سطوح بالقوه سمی دورامکتین ممکن است طی چند هفته پس از درمان رخ دهد.

مدفوع حاوی دورامکتین که توسط حیوانات درمان شده با این محصول روی مرتع دفع می شود ممکن است فراوانی ارگانیسم های تغذیه کننده از مدفوع را کاهش دهد.

دورامکتین در محیط پایدار است. به همین دلیل ظروف حاوی این دارو و سایر باقیمانده های آن باید پس از مصرف به صورتی مطمئن از بین برده شود. در غیر این صورت می‌تواند بر ماهی و سایر آبزیان اثر سوء بگذارد.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

پس از اولین استفاده به مدت 28 روز قابل مصرف است.

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.