دپا پلاس® | ®Depa Plus


دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید + گلوتارآلدئید + فرمالدئید | Didecyl dimethyl ammonium chloride+ Glutaraldehyde + Formaldehyde

  • - گونه هدف :
  • - طریقه مصرف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 و 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر حاوی: ‌
دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید 100 گرم ‌
گلوتارآلدئید 40 گرم
فرمالدئید 31/5 گرم ‌

مکانیسم اثر:

دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید جدیدترین ترکیب از خانواده آمونیوم چهارتایی بوده و به علت فقدان حلقه بنزنی نسبت به سایر ترکیبات این گروه پایدارتر می باشد. این ترکیب با تاثیر بر دیواره سلولی باعث رسوب سیتوپلاسم شده، همچنین ورود آلدئیدها را به سلول میکروارگانیسم تسهیل می نماید. ترکیبات آلدئیدی در دپا پلاس® موجب اختلال در سنتز‌RNA  و DNA‌ میکروارگانیسم ها شده و باعث کوآگولاسیون و تخریب پروتئین میکروارگانیسم ها می گردند.

وجود ترکیبات قوی در دپا پلاس® سبب شده تا علیه طیف بسیار وسیعی از باکتری ها، اسپورها، قارچ ها، مخمرها، جلبک ها و ویروس‌ها موثر باشد.

موارد مصرف:

– در کارخانه های جوجه کشی برای گندزدایی هچری ها ‌

– گندزدایی سالن‌ های مرغداری، قفس ها و لوازم مرغداری (آبخوری ها، دانخوری ها) و …

– گندزدایی حوضچه های ورودی وسایل نقلیه و عبور دام در مزارع پرورش دام و طیور و حوضچه های ورودی سالن های مرغداری

– گندزدایی جایگاه نگهداری دام‌ ها، زایشگاه، گوساله دانی و بیمارستان و ضدعفونی تانک ها و لوله های آب ‌

– گندزدایی کامیون‌ های حمل و نقل ‌

– گندزدایی کفپوش ها، چکمه ها و …

مقدار و نحوه مصرف:

– گندزدایی سطوح سالن ها و ساختمان ها (سقف، دیوارها ، کف) پس از شستشوی اولیه با فارم واش® و آبکشی: استفاده از یک لیتر محلول 5/0% دپا پلاس® ( 5/0 لیتر دپا پلاس® در 5/99 لیتر آب ) برای هر 10 متر مربع بصورت اسپری ‌

– گندزدایی وسایل و تجهیزات ( آبخوری ها ،دانخوری ها و …)‌ : با غوطه وری در محلول 1% دپا پلاس® ( 1 لیتر دپا پلاس® در 99 لیتر آب) به مدت 10 دقیقه ‌

– گندزدایی وسایل نقلیه ( شخصی، حمل و نقل دان و کود، کامیون حمل دام) : قبل از حمل دان، جوجه و مواد غذایی و ….

دپا پلاس® 5/0% در تمام سطوح قابل دسترس داخل باربند و چرخ ها و … اسپری شود.

– حوضچه های ورودی مزارع و سالن ها:‌ استفاده از محلول 1% دپا پلاس® بصورت دائم و تعویض آن در صورت تغییر رنگ و یا آلودگی محیطی  ‌

شرایط نگهداری:

در ظروف کاملاً در بسته و در دمای 30-15 درجه سلسیوس نگهداری گردد.

پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول مدت 60 روز مصرف گردد.

محصول آماده مصرف تا 24 ساعت قابلیت مصرف دارد.

موارد احتیاط:

موارد احتیاط:

1 – هنگام کار از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید و از تنفس بخارات و اسپری آن پرهیز نمایید.

2 – آشامیدن آن خطرناک است و در صورت تماس با پوست سوزاننده بوده و حساسیت ایجاد می کند.

3 – در صورت تماس با چشم‌ ها، با آب پاکیزه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.

4 –  فقط در محیط هایی با تهویه مناسب استفاده نمایید.

5 –  به دوراز منابع آب، غذا و دام ها نگهداری شود.

عوارض جانبی:

فرم غلیظ آن ایجاد سوزش می کند و تنفس آن باعث اختلالات تنفسی می گردد.