دوفالیت | Duphalyte


دکستروز+ویتامین ها+الکترولیت ها+اسیدهای آمینه

دوفالیت | Duphalyte
 • - گونه هدف :
 • - تولید کننده :
 • Zoetis
 • - بسته بندی :
 • بطری 500 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیبات:

ترکیب دوفالیت | Duphalyte در هر میلی لیتر :

 

دکستروز

ویتامین‌ها

الکترولیت‌ها

اسیدهای آمینه و عوامل تغذیه‌ای

50 میلی گرم ویتامین B1 (هیدروکلراید) 0.1 میلی گرم کلرید کلسیم (هگزاهیدرات) 0.23 میلی گرم دکستروز (آنهیدروز) 25.46 میلی گرم
ویتامین B2 (فسفات سدیم) 0.04 میلی گرم سولفات منیزیم 0.29 میلی گرم ال آرژنین (هیدروکلراید) 0.025 میلی گرم
ویتامین B6 (هیدروکلراید) 0.1 میلی گرم کلرید پتاسیم 0.2 میلی گرم ال سیستنین (هیدروکلراید) 0.01 میلی گرم
ویتامین B12 0.05 میکروگرم مونوسدیم گلوتامات 0.04 میلی گرم
نیکوتین آمید 1.5 میلی گرم ال هیستیدین (مونوهیدرات هیدروکلراید) 0.01 میلی گرم
دی پانتنول 0.05 میلی گرم ال ایزولوسین 0.01 میلی گرم
ال لوسین 0.04 میلی گرم
ال لیزین (هیدروکلراید) 0.03 میلی گرم
ال متیونین 0.01 میلی گرم
دی ال فنیل آلانین 0.03 میلی گرم
ال ترنونین 0.02 میلی گرم
دی ال تریپتوفان 0.01 میلی گرم
دی ال والین 0.05 میلی گرم

 

شرایط پیچیده ای که جوجه یکروزه شما را به چالش می کشاند:

 • حمل و نقل طولانی به علت عدم مصرف آب دادن منجر به کم آبی می گردد.
 • استرس گرمایی در جوجه گوشتی منجر به عدم توازن الکترولیتی میگردد.
 • افزایش نیاز به اسیدهای آمینه در یک هفته اول زندگی.
 • افزایش نیاز به انرژی در حین حمل و نقل طولانی مدت و ابندای دوره پرورش.

مکانیسم اثر:

استفاده برای گاو ها:

 • دوفالیت | Duphalyte مایعات بدن را احیا کرده و به برقراری توازن اسمزی کمک می‌کند.
 • دوفالیت با داشتن کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم و کلرید منیزیم توازن سریع الکترولیتی را تضمین می‌کند.
 • دوفالیت سنتز پروتئین و روند متابولیکی را از طریق محتوای 12 اسید آمینه‌ای به حالت طبیعی برمی‌گرداند.
 • دوفالیت با داشتن دکستروز و الکترولیت‌های متوازن شده همه فعالیت‌های متابولیکی را بهبود می‌بخشد.

استفاده برای اسب ها:

 • دوفالیت | Duphalyte کم آبی بدن را برطرف کرده و به علت داشتن کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم و سولفات منیزیم توازن الکترولیتی را برقرار می‌کند که منجربه بهبود سریع حیوان می‌گردد.
 • دوفالیت محلولی ایزوتونیک حاوی اسیدآمینه می‌باشد که جهت درمان نگهدارنده کمکی در شرایط از دست دادن مایعات در اسب‌ها استفاده می‌شود تا عملکرد حیوانات را بعد از مسابقه به حالت عادی برگرداند.
 • دوفالیت به علت داشتن دکستروز و ویتامین‌های گروه B باعث آسایش اسب‌های مسابقه گردیده و پروسه‌های آنابولیک و استقامت حیوان را بهبود می‌بخشد.
 • دوفالیت با داشتن کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم و کلرید منیزیم توازن سریع الکترولیتی را تضمین می‌کند.

استفاده برای حیوانات خانگی:

 • دوفالیت | Duphalyte توازن آب و الکترولیت‌ها را برقرار می‌کند.
 • دوفالیت سنتز پروتئین و روند متابولیکی را از طریق محتوای 12 اسیدآمینه‌ای خود به حالت طبیعی بر‌می‌گرداند.
 • دوفالیت به علت داشتن مکمل‌های الکترولیتی موثر، عوارض سوءاسهال، استفراغ و استرس گرمایی را برطرف می‌کند.
 • دوفالیت بعلت داشتن دکستروز به عنوان منبع تامین انرژی باعث بهبود کلیه فعالیت‌های متابولیکی می‌شود.

استفاده برای طیور:

 • دوفالیت | Duphalyte توازن آب و الکترولیت‌ها را برقرار می‌کند.
 • دوفالیت سنتز پروتئین و روند متابولیکی را از طریق محتوای 12 اسیدآمینه‌ای خود به حالت طبیعی بر‌می‌گرداند.
 • دوفالیت به علت داشتن مکمل‌های الکترولیتی موثر، عوارض سوء استرس گرمایی را برطرف می کند.
 • دوفالیت به علت داشتن دکستروز از جوجه های به تازگی هچ شده در حمل و نقل طولانی مدت حمایت می کند.

میزان مصرف:

استفاده برای گاوها:

100 میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل رگی آهسته، داخل صفاقی ویا زیرپوستی، برای گوساله‌ها حداکثر 30 میلی لیتر به ازاء هر 5 کیلوگرم وزن بدن تزریق شود. در صورت تزریق زیرپوستی دوز باید تقسیم شده و در دو یا چند محل مجزا تزریق گردد. سرعت تزریق وریدی نباید از 2 میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت باشد.

استفاده برای اسب ها:

میزان مصرف به وزن بدن و وخامت وضعیت بستگی دارد. دوز معمول 100 میلی لیتر برای هر 50 کیلوگرم از طریق تزریق داخل وریدی آهسته می‌باشد. برای کره اسب‌ها حداکثر 30 میلی لیتر به ازاء هر 5 کیلوگرم وزن بدن تزریق شود. سرعت تزریق وریدی نباید بیش از 2 میلی لیتر به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن در ساعت باشد.

استفاده برای حیوانات خانگی:

حداکثر 50 میلی لیتر به ازاء هر 5 کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق وریدی آهسته یا زیرجلدی. سرعت تزریق وریدی نباید بیش از 2 میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت باشد.

استفاده برای طیور:

برای کنترل کم آبی و تقویت برای حمل و نقل‌های طولانی مدت در جوجه‌های یک روزه با دوز 1-0.2 میلی لیتر برای هر جوجه در دمای بدن به صورت یرپوستی در گردن درست قبل ازحمل نقل. میزان مصرف بستگی به میزان تخمین مایعات از دست داده در حین حمل ونقل و مدت زمان سپری شده برای رسیدن به مقصد را دارد.

شرایط نگهداری:

زیر 25 درجه سلسیوس نگهداری شده و از یخ‌زدگی جلوگیری شود.

در محل تاریک نگهداری شود.

تولید کننده:

شرکت زوئتیس – اسپانیا