دوفالیت | Duphalyte


دکستروز+ویتامین ها+الکترولیت ها+اسیدهای آمینه

دوفالیت | Duphalyte
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • بطری 500 میلی لیتری

مشخصات محصول

مشخصات محصول:

دوفالیت | Duphalyte