درکسین | Draxxin


تولاترومایسین 10% | Tulathromycin 10%

درکسین | Draxxin
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • ویال 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

درکسین | Draxxin محلول آبی شفاف آماده مصرف شامل 100 میلی گرم در یک میلی لیتر تولاترومایسین.

مکانیسم اثر:

موارد مصرف:

گاو: درمان و متافیلاکسی (درمان کنترلی) بیماری های تنفسی ناشی از مانهیمیا (پاستورلا)همولیتیکا, پاستورلا مولتوسیدا, هیستوفیلوس سومنی و مایکوپلاسما بویس و برای درمان عفونت قرنیه ملتحمه ای گاوها(IBK) ناشی از مورکسلا بویس حساس به تولاترومایسین. قبل از شروع متافیلاکسی(درمان کنترلی)، باید وجود بیماری در گله تایید شده باشد.

گوسفند: درمان مراحل اولیه پودودرماتیت عفونی(گندیدگی سم)ناشی از Dichelobacter nodusus که نیازمند درمان عمومی می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

گاو: یک تزریق زیرپوستی از 2.5 میلی گرم تولاترومایسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برابر با یک میلی لیتر برای هر 40 کیلوگرم وزن بدن.)

گوسفند: یک تزریق عضلانی از 2.5 میلی گرم تولاترومایسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برابر با یک میلی لیتر برای هر 40 کیلوگرم وزن بدن.)

درکسین | Draxxin برای درمان گاوهای بالای 300کیلوگرم مقدار دارو باید تقسیم شده و بیش از 7.5 میلی لیتر در یک محل تزریق نگردد.

در حیوانات حساس به ماکرولیدها استفاده نشود.

دارو با سایر ماکرولیدها یا لینکوزامیدها استفاده نگردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گاو: گوشت و احشا: 22 روز

گوسفند: گوشت و احشا: 16 روز

در گاوهای شیری که برای مصرف انسانی شیر تولید می کنند یا در گاوهای آبستن یا در تلیسه هایی که به منظور تولید شیر پرورش می یابند ظرف دو ماه قبل از زایمان مصرف نشود.

دوره حساسیت:

موارد احتیاط:

بعلت عدم مطالعات در رابطه با سازگاری دارو با سایر محصولات دامپزشکی مخلوط نگردد.

تزریق زیرپوستی غالبا منجر به واکنش های دردناک موقتی و التهاب موضعی در محل تزریق می گردد که می تواند تا 30 روز ادامه یابد.

استفاده از درکسین | Draxxin باید بر اساس آزمایش های حساسیت به دارو بوده و سیاست های منطقه ای و دولتی درمان ضد میکروبی در نظر گرفته شود.

مقاومت متقاطع با سایر ماکرولیدها اتفاق می افتد.

برای استفاده کنندگان: تولاترومایسین برای چشم ها تحریک کننده است.

اگر تماس اتفاقی با چشم ها رخ داد سریعاً با آب سرد شسته شود.

تولاترومایسین ممکن است به دنبال تماس پوستی باعث حساسیت زایی شود.

اگر تماس اتفاقی با پوست اتفاق افتاد پوست را سریعاً با آب و صابون بشویید.

در صورت خودتزریقی ناخواسته سریعاً کمک پزشکی بخواهید و برچسب یا جعبه دارو را به پزشک نشان دهید.

با سایر محصولات ایمونولوژیک به جز رقیق کننده موجود مخلوط نکنید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

ظرف 28 روز از باز کردن دارو آن را مصرف نمایید.

دور از نور و بین 30-15 درجه سلسیوس نگهداری نمایید.

فریز نکنید.

تولیدکننده:

شرکت زوئتیس – فرانسه