دایمتیکون 10% | Dimethicone 10%


دایمتیکون 10% | Dimethicone 10%

سوسپانسیون برای تجویز خوراکی و یا داخل شکمبه ای
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 250 و 500 میلی لیتری، 1، 2، 5 و 10 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از امولسیون حاوی 100 میلی گرم سایمتیکون می باشد.

مکانیسم اثر:

دایمتیکون 10% | Dimethicone 10% یک پلیمر متیل سیلیکون می باشد که از طریق کاهش کشش سطحی در داخل شکمبه، کف را از بین برده و از تشکیل آن نیز جلوگیری می کند.

موارد مصرف:

بعلت دارا بودن اثر ضد کفی، بهترین درمان برای نفخ کفی و گازی در گاو و نشخوارکنندگان کوچک است.

مقدار و نحوه مصرف:

30 میلی لیتر از دایمتیکون 10% | Dimethicone 10% با 100 میلی لیتر را با آب رقیق کنید؛ تجویز خوراکی با درنچ و یا لوله معده ای تزریق مستقیم به داخل شکمبه از طریق یک سوزن بزرگ ،کانولا و یا تروکار

گاو: 125 تا 250 میلی لیتر از محلول رقیق شده

گوسفند و بز: 35 تا 75 میلی لیتر از محلول رقیق شده

موارد احتیاط:

در صورت مصرف صحیح، این دارو هیچگونه عوارض جانبی ندارد.

در صورتیکه تیوب معدی بطور ناگهانی وارد نای شود، سبب پنومونی تنفسی می شود.

عدم احتیاط در تجویز مستقیم دایمتیکون با سوزن و تروکار، باعث پخش محتویات شکمبه در داخل شکمبه گردیده و موجب تورم پرده صفاق می شود.

تزریق مستقیم داخل شکمبه باید در قسمت بالا چپ و در محدود ستون فقرات و آخرین دنده (نقطه تهیگاه) انجام پذیرد.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

موارد منع مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

در ظرف در بسته بندی،جای خنک و دور از نور مستقیم خورشید در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس نگهداری شود.