دایمتیکون 10% | Dimethicone 10%


دایمتیکون 10% | Dimethicone 10%

دایمتیکون 10% | Dimethicone 10%
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 250 و 500 میلی لیتری، 1، 2، 5 و 10 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از سوسپانسیون دایمتیکون 10% | Dimethicone 10% حاوی 100 میلی گرم سایمتیکون می باشد.

مکانیسم اثر:

دایمتیکون 10% یک پلیمر متیل سیلیکون می باشد که از طریق کاهش کشش سطحی در داخل شکمبه، کف را از بین برده و از تشکیل آن نیز جلوگیری می کند.

موارد مصرف:

بعلت دارا بودن اثر ضد کفی، بهترین درمان برای نفخ کفی و گازی در گاو و نشخوارکنندگان کوچک است.

مقدار و نحوه مصرف:

30 تا 60‌  میلی‌ ‌لیتر‌ ‌از‌ دایمتیکون را با‌‌100‌ میلی‌ ‌لیتر‌ ‌آب‌ ‌رقیق‌ ‌کنید‌؛ ‌تجویز‌ ‌خوراکی‌ ‌با‌ ‌درنچ‌ ‌و‌ ‌یا‌ ‌لوله‌ ‌معده‌ ‌ای.

گاو: 125 تا ‌‌250 ‌میلی‌ ‌لیتر‌ ‌از‌ ‌محلول‌ ‌رقیق‌ ‌شده

گوسفند‌ ‌و‌ ‌بز: 35 تا 75 میلی‌ ‌لیتر از محلول‌ ‌رقیق‌ ‌شده

موارد احتیاط:

در صورت مصرف صحیح، این دارو هیچگونه عوارض جانبی ندارد.

در صورتیکه تیوب معدی بطور ناگهانی وارد نای شود، سبب پنومونی تنفسی می شود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

موارد منع مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

محصول در جای‌ ‌خنک‌ ‌و‌ ‌دور‌ ‌از‌ ‌نور‌ ‌مستقیم‌ ‌خورشید‌ ‌در‌ ‌دمای‌ ‌کمتر‌ ‌از ‌‌25‌‌ ‌درجه‌ ‌سلسیوس‌ ‌نگهداری‌ ‌شود.