داکس بروم | DOXBROM


داکسی سایکلین | Doxycycline

داکس بروم | DOXBROM
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • بطری یک کیلوگرمی‌

مشخصات محصول

ترکیب:

داکس بروم | DOXBROM

هر 100 گرم از این محصول حاوی :‌
داکسی سایکلین (هایکلیت) 50 گرم
اکسپیان تا 100 گرم

خواص:

داکس بروم | DOXBROM یک آنتی‌بیوتیک باکتریوستاتیک می‌باشد که از سنتز پروتئین توسط باکتری‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.‌

داکس بروم | DOXBROM در مقایسه با سایر آنتی‌بیوتیک‌های خانواده تتراسایکلین دارای مزایای ذیل می‌باشد:‌

– قابلیت دسترسی زیستی (Bioavailability)‌‌ بیشتر متعاقب تجویز خوراکی‌

– توزیع و انتشار بالاتر در تمامی بافت‌ها و ترشحات برونش‌ها

– باز جذب گسترده‌تر در توبول‌های کلیوی

– شلاته شدن کمتر با‌ یون های دو ظرفیتی و سه ظرفیتی‌

– ثبات و ماندگاری بیشتر در آب

طیف اثر:

موارد مصرف:

کلی‌باسیلوز، CRD‌، مایکوپلاسموز و سایر موارد حساس به داکسی سایکلین

مقدار و نحوه مصرف:

از طریق آب آشامیدنی

در ماکیان 50 تا 100 میلی‌گرم داکسی سایکلین خالص در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز تجویز می‌گردد. (این مقدار برابر است با 100 تا 200 گرم از محصول داکس بروم در 1000 لیتر آب آشامیدنی در هر روز) در طی دوره درمان، پرندگان بایستی فقط از آب حاوی دارو به عنوان آب آشامیدنی استفاده نمایند.‌

دوز دقیق براساس وزن در ماکیان عبارت است از 20-10 میلی‌گرم داکسی سایکلین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز که معادل 40-20 میلی‌گرم محصول داکس بروم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز می‌باشد.‌

در صورت نیاز می‌توان از فرمول زیر برای محاسبه دقیق دوز مصرفی دارو استفاده کرد:‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 7 روز

تولیدکننده:

شرکت داروسازی سوپرز دایانا – اسپانیا