داکسی تن رويان® پمپ | ®Doxyten Rooyan


داکسی سایکلین 10% | Doxycyline 10%

داکسی تن رويان® پمپ | ®Doxyten Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری با پمپ

مشخصات محصول

ترکیب:

داکسی تن رویان® پمپ | ®Doxyten Rooyan

هر میلی لیتر محلول خوراکی داکسی تن رویان® پمپ | ®Doxyten Rooyan حاوی 100 میلی گرم داکسی سایکلین (هایکلیت) است.

مکانیسم اثر:

داکسی تن رویان® پمپ | ®Doxyten Rooyan آنتی بیوتـیکی وسیع الطــیف اسـت کـه بـا اتصال به تحت واحد 30s ریبوزوم میکروارگانیسم ها سنتز پروتئین را در آنـهـا مـهـار و رشـد بـاکـتـری را مـتـوقــف می کــند (یـک آنتی بیوتیک باکـتریو استاتیک است.) داکسی تن رویان® پمپ | ®Doxyten Rooyan بر باکتری های گرم منفی ازجمله گونـه هـای پـاسـتــورلا، سالــمــونـلا، E. Coli  و گـرم مثـبـت مانـند گونه های استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس، کلستریدیوم و انواع دیگری از میکروارگانیسمها شامل مایکو پلاسماها، ریکـتـزیا، کلامیدیا و برخی از تک یاخته ها اثر می کند.

موارد مصرف:

داکسی سایکلین در پیشگیری و درمان کلی باسیلوز، مایکو پلاسموز، عفونت های مفصلی، پاستورلوز، ورم عفونی روده ها (کلستریدیوز) و عفونت های ناشی از طیف وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مانند استرپتوکوکوس، سالمونلا، استافیلوکوکوس، پسودوموناس و کلامیدیا کاربرد دارد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

طیور صنعتی: 10 تا 20 میلی گرم داکسی سایکلین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن زنده در روز یا معادل0.5  تا 1 میلی لیتر از داکسی تن رویان® پمپ | ®Doxyten Rooyan در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز‌

طیورزینتی (قناری، کبوتر، طوطی و …) : 25 تا 50 میلی گرم داکسی سایکلین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن زنده یک تا دو بار در روز (بنا به نظر دامپزشک) و یا بصورت عملی 5 تا 8 سی سی از داکسی تن رویان® پمپ | ®Doxyten Rooyan در هر لیتر آب آشامیدنی طیور زیر نظر دامپزشک

توجه: هر پاف معادل یک میلی لیتر می باشد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود. پس از مصرف، درب محصول را بخوبی ببندید.

زمان پرهیز از مصرف:

در طیور گوشتی 5 روز قــبل از کــشتار باید مــصرف دارو قطع شود.

در طیور تخم گذار که تخم آنها مصرف انسانی دارد مصرف نشود.

تداخل دارویی:

جذب این دارو در صورت مصرف همزمان با داروهای محتوی کلسیم، منیزیم و آهن کاهش می یابد.

عوارض جانبی:

مـصرف طــولانی مـدت داکسی داکسی تن رویان® پمپ | ®Doxyten Rooyan ممکن است باعث تغییر در فلور طبیعی دستگاه گوارش شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.