تیل موجکت | Tilmoject


تیل مایکوزین 30% | tilmicosin 30%

تیل موجکت | Tilmoject
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

تیل موجکت | Tilmoject

هر میلی لیتر تیل موجکت | Tilmoject حاوی 300 میلی گرم تیل مایکوزین می باشد.‌

مکانیسم اثر:

تیل مایکوزین آنتی بیوتیکی از دسته ماکرولیدهاست و با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزوم باکتری ها مانع سنتز پروتئین باکتری شده و از رشد آن جلوگیری می نماید.‌

یک ساعت پس از تزریق دارو به میزان ‌10mg/kg  حداکثر غلظت سرمی در خون گاو حاصل می شود و تا 3 روز می توان مقادیر قابل اندازه گیری دارو را در سرم مشخص نمود. با این حال غلظت دارو در ریه حداقل برای مدت 3 روز بالاتر از 95 درصد غلظت بازدارنده (MIC) پاستورلا همولیتیکا باقی می ماند. طی 21 روز پس از تزریق، 24 درصد دارو از طریق ادرار و 68 درصد از طریق مدفوع دفع می شود.‌

موارد مصرف:

– درمان بیماری های تنفسی ناشی از مانهیمیا همولیتیکا و پاستورلا مولتوسیدا

– درمان پنومونی گوسفندان با منشاء گونه های پاستورلا

– ورم پستان حاد گوسفند ناشی از استافیلوکوک و یا مایکوپلاسما

– سقط جنین کلامیدیایی

– عفونت سم ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم

مقدار و نحوه مصرف:

گاو و گوسفند: 10 میلی گرم تیل موجکت | Tilmoject به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (یک میلی لیتر به ازای هر 30 کیلوگرم وزن بدن) فقط به صورت زیرجلدی تزریق شود. تزریق در ناحیه پوست شانه ها و یا روی دنده ها انجام شود. تزریق را می توان در دو ناحیه مجزا انجام داد.‌

زمان پرهیز از مصرف:

28روز قبل از کشتار دام مصرف تیل موجکت | Tilmoject را قطع نمایید.

استفاده از این دارو در گاوهای شیری که شیر آن مورد مصرف غذایی انسان می باشد ممنوع است.‌

موارد احتیاط:

تزریق تیل موجکت | Tilmoject در تک سمی ها کشنده است.‌

از تزریق وریدی دارو جداً خودداری شود.‌

مصرف این دارو در گوساله های کمتر از یک ماه و یا گوساله هایی که تنها از شیر تغذیه می کنند ممنوع می باشد.‌

مصرف این دارو در گوسفند کمتر از 15 کیلوگرم مجاز نمی باشد.‌

مصرف این دارو در  بز ممنوع است.‌

اثر سمی بر قلب که شامل کاهش انقباض و تاکیکاردی می باشد گزارش شده است.

در اثر مسمومیت، استفراغ و مرگ دام ممکن است رخ دهد.‌

استفاده از سرنگ های خودکار برای تزریق این دارو ممنوع است.‌

در محل تزریق ممکن است تورم مشاهده گردد که معمولاً خفیف بوده و برطرف می گردد.‌

در صورت تزریق اتفاقی به انسان سریعاً به پزشک مراجعه شود.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای بین 25 – 15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.