تیامسول رویان® | ®Tiamsol Rooyan


تیامولین 12.5%

تیامسول رویان® | ®Tiamsol Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

تیامسول رویان® | ®Tiamsol Rooyan

هر میلی لیتر از تیامسول رویان® | ®Tiamsol Rooyan حاوی 125 میلی گرم ماده موثره تیامولین هیدروژن فومارات می باشد.‌

مکانیسم اثر:

تیامسول رویان® | ®Tiamsol Rooyan آنتی بیوتیکی نیمه صناعی و باکتریو استاتـیک می باشد، که برای درمان عفونت های مایکو پلاسمایی و باکتریایی در نیمچه های گوشتی و تخم گذار، مـرغ های مادر و تخم گذار و همچنیـن نـیـمچه هـا و مادرهای بـوقـلـمـون استفاده می شود. علاوه بر این تـیامـولین بر روی بسیاری از باکتری های گرم مثبت و منفی دارای اثر قوی میباشد.این آنتی بیـوتیک با جـلوگیری کردن از سنتز پروتئین در پیکره میکـروب از رشـد و تکـثـیـر آن جلوگیری کرده و نهایتاً منجر بـه از بین رفتن عوامل بیماری زا می شود.‌

موارد مصرف:

تیامسول رویان® | ®Tiamsol Rooyan در درمان مایکوپلاسموز طیور(CRD ) موثر می باشد و در مورد عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت حساس به تیامولین مانند برخی عفونت های استافیلوکوکی، استرپتوکوکی و نیز باکتری های گرم منفی مانند کلبسیلا، پاستورلا و تعدادی از اسپیروکت ها و هموفیلوس ها داروی کاملا موثری می باشد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

محلول خوراکی بوده و باید از طریق آب آشامیدنی مصرف گردد.‌

مقدار 20-10 گرم ماده موثره تیامولین هیدروژن فومارات معادل 160 -80 میلی لیتر از محلول به ازای هر 1000 کیلوگرم وزن زنده و به مدت 3 روز توصیه می شود.‌

در غلظت های بالا و بیشتر از دوز توصیه شده ممکن است علایمی از مسمومیت و کاهش دریافت آب مشاهده گردد. در این صورت آب حاوی دارو را قطع کرده و آب خالص در اختیار طیور قرار دهید. با مقادیر توصیه شده هیچ گونه عوارض جانبی در طیور بروز نخواهد کرد.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین 10-25 درجه سلسیوس، دور از تابش نور مستقیم و در ظروف در بسته نگهداری شود.

بعد از بازکردن بطری محتویات آن تا 3 ماه قابل استفاده می باشد و در صورت مخلوط نمودن با آب، محلول حاوی دارو تا 24 ساعت قابل استفاده می باشد.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت طیور: 2 روز

تخم مرغ: ندارد

تداخل دارویی:

مصرف تیامسول رویان® | ®Tiamsol Rooyan با یونوفورهای ضد کوکسیدیوز نظیر سالینومایسین، موننسین و ناراسین باعث عوارض جدی مثل توقف رشد و فلجی می شود لذا از تجویز آنها حداقل 7 روز قبل و بعد از تیامولین خودداری شود.‌

موارد احتیاط:

تنفس انسان در فضاهایی که ذرات تیامسول رویان® | ®Tiamsol Rooyan در آن پراکنده هست، جایز نیست.‌

به منظور جلوگیری از تماس با پوست و مخاط چشم انسان حین استفاده از محلول غلیظ تیامولین، استفاده از دستکش و ماسک ایمنی توصیه می گردد.

در صورت تماس محلول غلیظ تیامسول رویان® | ®Tiamsol Rooyan با پوست، شستشوی آن قسمت با آب فراوان ضروری است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌