تري – رئو® | ®Tri-reo


واکسن کشته رئوویروس‌ سه گانه

تري - رئو® | ®Tri-reo
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • ویال‌های 500 میلی‌لیتر (هزار دوزی)‌

مشخصات محصول

مشخصات واکسن:

تری – رئو® | ®Tri-reo یک واکسن کشته ویروسی حاوی چند سویه مختلف جهت ایمن کردن ماکیان و جلوگیری از بروز علایم و جراحات ناشی از عفونت رئو ویروس‌ها می‌باشد که بعضاً باعث بروز سندرم سوء جذب در جوجه‌های تولید آنها نیز می‌شود.‌

ترکیب:

حاوی ویروس‌های غیرفعال شده رئوویروس‌ها از سویه‌های ‌‌1133, 2408 و 3005‌‌‌

فرمولاسیون:

امولسیون آب در روغن

موارد مصرف:

تری – رئو® | ®Tri-reo به صورت زیرپوستی یا داخل عضلانی در ماکیان در سن حدود 10 هفتگی (ترجیحاً متعاقب استفاده از واکسن زنده رئوویروس در سنین اولیه) به جهت جلوگیری از بروز علایم و جراحات ناشی از عفونت رئو‌ویروس‌ها تزریق می‌گردد. این ویروس‌ها بعضاً ایجاد سندروم سوء جذب در سنین ابتدایی جوجه‌ها می‌نمایند. جوجه‌های به دست آمده از گله‌های مادری که این واکسن را مصرف نموده‌اند، آنتی‌بادی مادری برعلیه سندرم سوء  جذب را از مادر خود دریافت نموده و ایمنی مناسبی در برابر این سندرم از خود نشان می‌دهند.‌

برنامه واکسیناسیون:

در گله‌های مادر در سن 10 هفتگی به صورت داخل عضلانی یا زیرپوستی (ناحیه انتهایی پشت گردن) تزریق صورت می‌پذیرد.‌

جهت دستیابی به نتایج بهتر، ضروری است تا مرغ‌ها حداقل یکبار با واکسن زنده رئوویروس‌ (جهت جلوگیری از بروز تنوسینوویت) واکسینه شده باشند.‌

دوز مصرف:

نیم میلی‌لیتر به ازای هر پرنده‌

روش مصرف:

داخل عضلانی یا زیرپوستی (ناحیه انتهایی پشت گردن)‌

زمان پرهیز از مصرف:

42‌ روز قبل از کشتار

موارد احتیاط:

– فقط پرندگان سالم را واکسینه نمایید.‌

‌- قبل از تزریق حرارت ویال واکسن به ‌حدود 22 درجه‌ سلسیوس رسانده‌ شود و متعاقباً خوب تکان داده شود.‌

– چنانچه به پرندگان حین تولید تزریق‌ شود،‌ ممکن‌ است افت‌ ‌تولید ‌در گله ایجاد شود.‌

– پس از باز شدن ویال واکسن،‌ کل محتویات‌ واکسن ‌درآن زمان ‌بایستی مورد مصرف‌ قرارگیرد.‌

‌- ازجنتامایسین و آمفوتریسین B به عنوان نگهدارنده‌ در این‌ ‌واکسن استفاده شده است.‌

موارد منع مصرف:

چنانچه براساس دستورالعمل‌های توصیه شده مصرف‌ شود،‌ ‌هیچگونه منع مصرفی ‌ندارد.‌

هشدارها:

درصورت‌ تزریق‌ تصادفی به‌ خود (انسان)،‌ بلافاصله‌ به‌ پزشک‌ ‌مراجعه نموده و‌ اظهارشود که واکسن مربوطه ‌یک امولسیون‌ ‌روغنی می‌باشد.‌

شرایط نگهداری:

به دور از نور و در حرارت 2 تا 7 درجه سلسیوس نگهداری شود.

از یخ‌زدن محصول جلوگیری به عمل آید.‌

تولید کننده:

شرکت زوئتیس