ترمین گلد رویان® – ®Termin Gold Rooyan


مشتقات فرمالدئید و پروپیونیک اسید

ترمین گلد رویان® - ®Termin Gold Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - طریقه مصرف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های 5 و 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

ترمین گلد رویان® – ®Termin Gold Rooyan حاوی مشتقات فرمالدئید و پروپیونیک اسید

موارد کاربرد:

ترمین گلد رویان® – ®Termin Gold Rooyan به علت خواص باقی مانده خود تا 28 روز پس از استفاده در دان تاثیرات ضدعفونی کننده خود را حفظ می کند و جهت کنترل آلودگی های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

– باکتری های ای‌ کولای و سالمونلا

– کلستریدیوم، استافیلوکوک و استرپتوکوک

–  قارچ ها و ویروس ها‌

با استفاده از ترمین گلد رویان و ضد عفونی دان می توان به نتایج زیر رسید:

–  بهبود ضریب تبدیل غذایی

– کاهش تلفات مخصوصاً مراحل اولیه زندگی

–  کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها

مقدار و نحوه مصرف:

– در موارد آلودگی با ریسک پایین به میزان 2 کیلوگرم در هر تن خوراک آماده

– در موارد آلودگی با ریسک بالا به میزان 2 تا 5 کیلوگرم در هر تن خوراک آماده

– برای ضدعفونی مواد اولیه به میزان 3 تا 5 کیلوگرم در هر تن

تداخلات:

ترمین گلد رویان® – ®Termin Gold Rooyan با عمده اجزای دان سازگاری داشته و هیچ گونه تداخلی با پروبیوتیک های کپسول دار و آنزیم فیتاز ندارد. همچنین در دمای پلت پایدار است.

دوره منع مصرف:

دوره منع مصرف ندارد.

موارد احتیاط:

در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو از لباس و دستکش‌های محافظ و ماسک ضدغبار استفاده نمایید چون باعث تحریک و ایجاد حساسیت شدید در چشم می‌شود.

در صورت ورود تصادفی دارو به چشم سریعاً محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.

از تماس دارو با پوست اکیداً خودداری نمایید.

بعد از اتمام کار در پاکت را محکم ببندید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر 30 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.