ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA


اکسی تتراسایکلین 20% طولانی اثر

ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA
 • - گونه هدف :
 • - تولید کننده :
 • Zoetis
 • - بسته بندی :
 • ویال های 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

محلول تزریقی ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA ترکیب ثبت شده شامل 200میلی گرم اکسی تتراسایکلین در هر میلی لیتر می باشد. این ترکیب سطح مناسب اکسی تتراسایکلین خون را برای دوره 3 تا 5روز در گاو، گوسفند و بز بدنبال یک تزریق داخل عضلانی 11 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلو گرم وزن بدن فراهم می آورد.‌

ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA محلول استریل، شفاف، پایدار و آماده به مصرف می باشد.‌

موارد مصرف:

ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA برای درمان بیماری هایی که ناشی و یا وابسته به  میکروارگانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.‌

ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA برای درمان بیماری هایی که به درمان طولانی مدت آنتی بیوتیکی احتیاج دارند و یا به دلایل عملیاتی، اقتصادی و یا دامپزشکی جداسازی و تزریق پیاپی در دام قابل اجرا نیست توصیه می گردد. ‌

گاو: پنومونی، متریت، گندیدگی سم، تورم عفونی مفاصل، عفونت بند ناف و کراتوکانژکتیویت عفونی در گاوها (pink eye)، برای درمان بیماری های منتقل شده توسط کنه نظیرآناپلاسموز ودرمان کمکی تیلریوز استفاده می شود.‌

گوسفند و بز: برای درمان پنومونی، گندیدگی سم، بیماری تورم مفاصل و عفونت بندناف.‌

نحوه مصرف:

 • 20‌ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام، معادل 1 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن محلول تزریقی ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA که بصورت تزریق عضلانی در گاو و گوسفند و بز تجویز می گردد.‌
 • فقط در موارد توصیه شده استفاده گردد.‌
 • داخل رگ تزریق نشود.‌
 • تزریق زیر پوستی تاثیری همانند تزریق داخل عضله خواهد داشت اما تورم در ناحیه تزریق ممکن است رخ دهد.‌معمولاً یک تزریق تنها به میزان 1 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن برای درمان بیماری های حساس کافی می باشد. در صورت لزوم می توان 72 ساعت بعد از درمان ابتدایی درمان مجددی را انجام داد. بخصوص در موارد کراتوکانژکتیویت عفونی گاوها .(pink eye)
 • تورم ناحیه ای بصورت موقت در محل تزریق ممکن است مشاهده شود.‌
 • در حیواناتی که زمان کشتار آنها نزدیک می باشد ترجیح داده می شود در ناحیه گردن تزریق انجام شود.‌

مقدار مصرف:

گاو: 1 میلی  لیتر به ازای هر10 کیلو وزن بدن، تزریق داخل عضلانی باید بصورت عمیق در ناحیه توده ماهیچه ها انجام شود.‌

برای کاهش عوارض بافتی بیش از 10 میلی لیتر در یک ناحیه تزریق نشود.‌

گوسفند و بز: 1 میلی  لیتر به ازای هر10 کیلو وزن بدن بصورت تزریق داخل عضلانی در یک نقطه تزریق شود. در گوسفند و بز بالای 50 کیلوگرم توصیه شده است که دارو در دو ناحیه تزریق شود.‌

شرایط نگهداری:

محلول تزریقی ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA اگر در دمای زیر 30 درجه سلسیوس نگهداری شود تا 2 سال پایدار می باشد.تغییرات در ظاهر محلول نظیر تیره شدن ممکن است در هنگام مصرف رخ دهد که هیچ گونه تاثیری در قدرت دارو نخواهد داشت.‌

موارد منع مصرف:

گوشت دام های درمان شده با ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA تا 28 روز پس از آخرین درمان نباید مورد مصرف انسانی قرار گیرد.‌

شیر دام های درمان شده با ترامایسین® طولانی اثر | Terramycin® LA تا 5 روز پس از آخرین درمان نباید مورد مصرف انسانی قرار گیرد.‌

موارد احتیاط:

فقط در گاو، گوسفند و بز استفاده شود.‌

تولیدکننده:

شرکت زوئتیس – اسپانیا‌